Toezicht-en-handhaving

Deze pagina bevat extra informatie van HSR Security B.V..

HSR Security B.V.

Aangezien er meer vraag is naar toezichthouders en handhavers van de orde om de veiligheid te waarborgen, worden hiervoor naast de politie steeds meer particulier beveiligingsbedrijven ingezet.

HSR Security heeft geschikt personeel in dienst voor deze taak. Het beveiligen van buurtcentra, winkelcentra, flats, recreatiegebieden en andere publieke werken is allemaal mogelijk. De beveiligers zien toe op de veiligheid en handelen indien nodig naar behoren. Het is de bedoeling dat iedereen zich veilig kan voelen in zijn of haar omgeving.

Mijnzzp.nl