Mobiele-surveillance

Deze pagina bevat extra informatie van HSR Security B.V..

HSR Security B.V.

Bij mobiele surveillance worden objecten of personen op (on)regelmatige tijden gecontroleerd. Om de risico's te verminderen wordt op willekeurige tijdstippen of risicomomenten een beveiliger naar het te beveiligen object gestuurd.

Onze beveiligers voeren de opening- en sluitronden, visitatie, alarmopvolging of gewone surveillance uit met een bedrijfsauto.

Open- en sluitronden

Om ervoor te zorgen dat het openen en sluiten van een pand zo veilig mogelijk verloopt, is de mobiele surveillance een uitstekende oplossing. Er zijn minder sleutels en codes in omloop en u legt deze risicovolle taak niet meer bij uw medewerkers neer. Uw medewerker is niet meer als laatste alleen in het pand. Er is op dat moment dan namelijk altijd een beveiliger aanwezig.

Op de door u opgegeven tijden kan uw pand geopend of gesloten worden, het alarm en andere apparatuur wordt in- of uitgeschakeld en het pand wordt gecontroleerd.

Uw werknemers zullen zich veiliger voelen en van een risicovolle taak verlost zijn.

Controleronden

Preventief controleren speelt een belangrijke rol bij de veiligheid van panden en terreinen. Helemaal als de panden niet zijn beveiligd door middel van een alarminstallatie, of voor de panden die gevoelig zijn voor inbraak en vandalisme. Uw pand wordt opgenomen in de controleronde en onze surveillanten bezoeken uw pand op bepaalde of onbepaalde tijden zoals de nachtelijke uren. Vooral het onverwachte karakter heeft een grote preventieve waarde.

Visitatie

Helaas blijkt het ook nodig om te controleren of aan het einde van de werkdag de bedrijfsgoederen in het bedrijf blijven. Om dit te voorkomen kunnen wij visitaties uitvoeren.

Dit zijn steekproefsgewijze controles bij de dienstuitgang van uw medewerkers. In praktijk blijkt dit preventief te werken zodat vele bedrijfsgoederen binnen het pand blijven.

 

Personeelsbegeleiding

De veiligheid van uw personeel is zeer belangrijk. Vooral bij het eindigen van de werkzaamheden is extra veiligheid van belang. Denk aan de sluitmomenten van benzinestations en winkels, maar ook bij zorginstellingen en in de horeca.

Om te voorkomen dat iemand alleen aan het werk is kan er altijd een beveiliger ingeschakeld worden. Afhankelijk van de aard en de duur van het werk, begeleiden wij uw medewerker of komt onze surveillant op verzoek op een afgesproken tijdstip weer terug.

 

Mijnzzp.nl