Objectbeveiliging

Deze pagina bevat extra informatie van HSR Security B.V..

HSR Security B.V.

Helaas worden steeds vaker allerlei objecten, zoals kantoren, overheidsgebouwen, zorginstellingen etc. geconfronteerd met diverse vormen van criminaliteit.

Er is dan ook een toenemende behoefte aan veiligheid en rust. Helaas is veiligheid al een aantal jaren niet meer vanzelfsprekend en hierdoor worden bij ondernemingen de veiligheidseisen en specifieke eisen voor brandpreventie, ordehandhaving en controle van personeel en bezoekers steeds belangrijker.

Veiligheid is en blijft nummer 1!

De toenemende dreiging en agressie is een regelmatig terugkerend beeld in de maatschappij. De meeste organisaties nemen dan ook hun verantwoordelijkheid en nemen maatregelen om risico's zoveel mogelijk te beperken. Het waarborgen van veiligheid en het bieden van een stabiele omgeving geeft rust en draagt bovendien in belangrijke mate bij aan een positief imago.

Aangezien elke organisatie zijn eigen cultuur heeft worden er, in overleg met de opdrachtgever, duidelijke afspraken gemaakt. Hierdoor zal een beveiligingsplan per organisatie ontstaan om een adequate en correcte dienstverlening te waarborgen.

Professioneel opgeleide en dienstverlenend ingestelde beveiligers leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Ze kunnen duidelijk zichtbaar preventief worden ingezet in winkelgebieden of bij evenementen of de veiligheid verzorgen en bewaken in gebouwen. Onze beveiligingsmedewerkers zijn in elk geval correct opgeleid en getraind, zodat ze indien nodig snel en doeltreffend kunnen optreden. Tevens is een klantgerichte en dienstverlenende houding voor ons erg belangrijk. Natuurlijk beschikken alle beveiligers over het diploma Beveiliger-2, of zijn hiervoor in opleiding. Ook de certificaten voor bedrijfshulpverlening, reanimatie en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen behoren tot de basisuitrusting van onze beveiligers. Vanzelfsprekend zal er regelmatig overleg met onze opdrachtgevers plaatsvinden.

Onze beveiligers zullen instaan voor de veiligheid van uw omgeving, uw organisatie, uw medewerkers en bezoekers.

Mijnzzp.nl