Portiers--en-Receptiediensten

Deze pagina bevat extra informatie van HSR Security B.V..

HSR Security B.V.

Tevens kunnen wij onze beveiligers inzetten voor portiers- en receptiediensten. Een beveiligingsmedewerker fungeert dan als gastheer / -vrouw voor uw organisatie en combineert beveiligingstaken met een dienstverlenende instelling.

Er wordt opnieuw gewerkt met een beveiligingsplan / plan van aanpak, waarbij eerst de risico's worden geanalyseerd. Aan de hand daarvan worden de afspraken / instructies opgesteld, zodat een optimale beveiliging kan worden gerealiseerd. Vanzelfsprekend fungeren de bij u geldende veiligheidsbepalingen, richtlijnen en procedures hierbij als leidraad. Vanzelfsprekend zal er regelmatig overleg met onze opdrachtgevers plaats vinden.

Tijdens de werkuren is de beveiligingsmedewerker belast met het toezicht in en om het gebouw en kunnen de aanvullende werkzaamheden onderdeel van het takenpakket vormen, o.a.:

  • Bedieningswerkzaamheden van het toegangshek en de slagboom
  • Toegang verlenen aan medewerkers en bezoekers van het gebouw
  • Het bedienen van de telefooncentrale (in- en uitgaande gesprekken) en het behandelen van binnenkomende gesprekken buiten de openingstijden
  • Het toezicht houden op de toegangen van het gebouw
  • Algemene bedrijfshulpverlenings- en veiligheidsdiensten
  • Het verrichten van in- en externe controleronden, evenals een dagelijkse brand- en sluitronde

​

Mijnzzp.nl