Aart de Meij

BedrijfAart de Meij
ProfielDeze pagina is 2890 keer bekeken.
AdresGaljoen 19-25
8243LX Lelystad

06 10249806
ContactStuur Aart de Meij een bericht
Extra informatiePresent

Aart de Meij

Profielpagina

Aart de Meij

Bedrijfsinformatie

Mijn naam is Aart de Meij, ik ben 59 jaar. getrouwd en heb zeer gepassioneerd zeiler. Daarnaast weet ik goed in contact te komen met mensen en ze te motiveren. Ik heb diverse ervaringen op het gebied van het aansturen van organisaties en op het gebied van HRM. Ik streef een no-nonsens filosofie na en sta met mijn beide benen op de grond. Openheid en transparantie is voor mij erg belangrijk en heb geen moeite duidelijk en concreet te zijn, ook daar waar een negatieve boodschap gebracht moet worden. Dat wat ik doe wil ik wel met plezier doen, het liefst binnen een prettige werkomgeving. 

Mijn ervaringen zijn onder andere:    

DGA K-A-N-S opleidings- en bemiddelingsinstituut & K-A-N-S Reïntegratie B.V.

Mijn specifieke taken: 

• Het opzetten van diverse ondernemingen waar onder, K-A-N-S Opleidings- en Bemiddelingsinstituut BV, K-A-N-S Reïntegratie BV en  casemanager bureaus. 

• Verantwoordelijk voor de aansturing van werkmaatschappijen, de financiën, kwaliteitswaarborging en personeelsbeleid.

• Juridische adviseur op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor interne en externe organisaties. 

• Communicatie adviseur op het gebied van cultuur vraagstukken voor de interne en externe organisaties.

• Interim P&O manager voor middengrote en grote organisaties

K-A-N-S Reïntegratie BV is voortgekomen uit K-A-N-S Opleidings- en Bemiddelingsinstituut BV. Deze BV is opgericht in 1995 en had 56 mensen in dienst. K-A-N-S had contracten met het UWV en diverse profit en non-profit organisaties voor het begeleiden en bemiddelen van kandidaten naar de interne en externe arbeidsmarkt. K-A-N-S Reïntegratie BV had vijf vestigingen in Lelystad, Utrecht, Zwolle, Nijmegen en Tiel. K-A-N-S Reïntegratie BV heeft zich gespecialiseerd in reïntegratie, reïntegratie bij ziekte (Wet Poortwachter), loopbaanontwikkeling, management-begeleiding, bemiddeling van “boventallig” geraakte personeelsleden, casemanagement ziekteverzuim en individuele begeleiding naar de arbeidsmarkt. Daarnaast geven wij management adviezen en verzorgen trainingen met betrekking tot sollicitatie, presentatie, communicatie, conflicthantering, NLP en interviewtechnieken. Maar ook maken wij functie analyses en stellen inhoudelijke functie profielen op en nemen testen af om te kunnen matchen. Naast het re-integratie heeft K-A-N-S een franchise organisatie die 20 franchisenemers heeft.

Manager JobCenter a.i. bij NUON  Holding in Amsterdam en Arnhem.

Het opzetten van een Employability en Training-centre waaronder o.a. de volgende richtingen: Informatietechnologie, bedrijfseconomie, commercial-economie op MBO, HBO en WO onderwijsniveau.Het opzetten van een testcentra ter beoordeling van de kwaliteiten van kandidaten. Intake en evaluatie gesprekken laten voeren ter beoordeling van de kandidaten voor het opzetten van het loopbaantraject en passende opleiding. Het opzetten en laten uitvoeren van scholingstrajecten op LBO, MBO, HBO en WO niveau. Het detacheren van medewerkers en studenten bij externe werkgevers. Bemiddelen van kandidaten naar een nieuwe werkgevers, het afstemmen van de arbeidsvoorwaarden en het treffen van financiële maatregelen om de overgang mogelijk te maken.   

Diverse projecten als projectmanager binnen de energiesector  

Het opzetten van een projectteam voor het uitvoeren van projecten waaronder arbeidsvoorwaarden vergelijk voor fusie partners. Voorzitter van het landelijke overlegorgaan “fusie in relatie tot liberalisering energiemarkt”. Voorzitter bedrijfsledengroep Noord-Holland

Senior Staf medewerker arbeidsvoorwaarden bij Gemeente Amsterdam

Het opzetten van scholings-, loopbaanbegeleiding- en individuele begeleidings- trajecten voor OR-leden. Het adviseren van het dagelijks bestuur over b.v. bedrijfsregelingen en alle lopende zaken die in de ondernemingsraad praktijk voorkomen, zoals interpretaties van de wet. Het organiseren en geven van scholing. Het leiding geven aan secretaresses / notulisten. Het voorbereiden en uitvoeren van de scholingsonderdelen sociale vaardigheden, Wet op de ondernemingsraden en NLP. In deze periode ben ik nauw betrokken geweest bij de diverse ontwikkelingen, zoals de verzelfstandiging, reorganisaties, functiewaardering, harmonisatie  van arbeids- voorwaarden en fusies.

Docent sociale vaardigheden, Wet op de ondernemingsraden en NLP  bij Hogeschool Driebergen “de Horst”.

Het voorbereiden en uitvoeren van de onderdelen sociale vaardigheden, Wet op de ondernemingsraden en NLP. Training opgezet onder de naam "Het beste verkoopargument ben jezelf". Training opgezet voor nieuw personeel dat daardoor sneller inzetbaar was. 

Afgeronde opleiding

• LTS, MTS en diverse specifieke opleidingen zoals elektra en gas technisch installateur. 

• Arbeidsrecht, Bijvakken Cursusontwikkeling, Europeesrecht en Psychologie

• Communicatiewetenschappen            

• Master opleiding Neurolinguïstisch programmeren (NLP)

• Trainer voor trainers NLP

Overige activiteiten

• Gecommitteerde van de Hogeschool van Amsterdam.

• Voorzitter commissie allochtonenbeleid.

• Bestuurslid bedrijfskring Lelystad 

• Het opzetten en geven van trainingen op het gebied van: 

• Persoonlijke effectiviteit;

• Timemanagement;

• Vergroten van de zelfredzaamheid;

• NLP;

• Sollicitatietrainingen; 

• Presentatietrainingen;

• Verkooptrainingen;

• Conflicthantering. 

 

Beroep(en)

Contact

Stuur Aart de Meij een bericht

Mijnzzp.nl