Aart de Meij

BedrijfAart de Meij
ProfielDeze pagina is 2945 keer bekeken.
AdresGaljoen 19-25
8243LX Lelystad

06 10249806
ContactStuur Aart de Meij een bericht
Extra informatiePresent

Present

Deze pagina bevat extra informatie van Aart de Meij.

Aart de Meij
Re-integreren van personen zonder werk of vanuit een ziektesituatie is maatwerk en wordt sterk bepaald door de individuele situatie. Present-Group is hierin succesvol geworden door van het standpunt uit te gaan dat in begeleiding de persoon altijd centraal dient te staan. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat wij als begeleiders ook zichtbaar en ‘transparant’ zijn. Hierdoor wordt het vertrouwen gewonnen dat de basis is van een samenwerking tussen kandidaat en begeleider. Met een vertrouwensrelatie als uitgangspunt wordt de slagingskans van een traject aanzienlijk vergroot. Present-Group ziet uitdaging in het opbouwen van een optimale afstemming in een traject dat aansluit bij de persoon van de kandidaat. Werkelijke betrokkenheid bij het proces van de kandidaat en de inzet van onze veelkleurige expertise openen nieuwe perspectieven. Dit stimuleert de kandidaat om vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid de eigen kwaliteiten in te zetten in een dynamisch re-integratieproces.   Present-Group Komt voort uit K-A-N-S en bestaat sinds 2016. Zij heeft zich o.a. gespecialiseerd in re-integratie, loopbaananalyse/ontwikkeling, bemiddeling van langdurige zieken kandidaten, kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en werving & selectie. Zo hebben wij uitgebreide ervaring opgebouwd binnen deze benadering. Present-Group voldoet volledig aan de voorwaarden die gesteld zijn binnen de Beoordelingskaders individuele re-integratieovereenkomsten UWV. Daarnaast geeft Present-Group trainingen op het gebied van sollicitatie- presentatie, communicatietechnieken en persoonlijke ontwikkeling. Bij deze trainingen gaat het er om hoe de kandidaat het beste af kan stemmen op de vraag van de toekomstige werkgever. Present-Group heeft als uitgangspunt dat de mens centraal gesteld wordt. 
Present-Group stelt zich tot doel om op sociaal verantwoorde wijze kandidaten te bemiddelen. Door onze methodiek ontstaan er nieuwe kansen bij ontslag, boventalligheid, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Een traject start met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vind plaats in de vertrouwde omgeving van de kandidaat. Daarna volgt het intakegesprek. Een kandidaat moet gemotiveerd zijn om de intensieve begeleiding te willen ondergaan. Tevens moet de kandidaat bereid zijn weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Vervolgens wordt gezamenlijk een arbeids- integratieplan opgesteld. Voor de opvolging hiervan zijn de kandidaat, opdrachtgever en wij verantwoordelijk. wordt het begeleidingstraject gestart. In de begeleiding kan naast de trainingen ook externe scholing opgenomen zijn. Het laatste onderdeel, de nazorg, heeft tot doel de kandidaat tijdens zijn nieuwe baan te begeleiden en ondersteunen en continuïteit te waarborgen.   Present-Group is gespecialiseerd in:   • Analyseren van gedrag en overtuiging; • Re-integratie; • Loopbaanontwikkeling; • Duale trajecten; • Fysiek- belastbaarheidonderzoek en verbeteringsprogramma’s • Bemiddeling van “boventallig” geraakte personeelsleden; • Uitvoering Wet Poortwachter; • Individuele begeleiding naar de arbeidsmarkt; • Trainingen.

Mijnzzp.nl