Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

Dakdekker

Uit een proef met een digitale vragenlijst, gehouden door het ministerie van Sociale Zaken en de Belastingdienst, zou blijken dat het merendeel van alle zzp-ers eigenlijk aangemerkt moet worden als werknemer. De digitale vragenlijst is in eerste instantie gehouden onder aangeschreven vakbonden, zzp-ers en werkgeversorganisaties. De digitale vragenlijst is ontworpen als hulpmiddel om opdrachtgevers meer zekerheid te geven als zij iemand inhuren. Om achteraf mogelijke problemen te voorkomen is het voor opdrachtgevers belangrijk om te weten of zzp-ers ook echt aangemerkt worden als ondernemer. Daarnaast is de digitale vragenlijst ontworpen om het kabinet meer inzicht te geven in wat opdrachtgevers, vakbonden, werkgeversorganisaties en zzp-ers precies verstaan onder het zelfstandig ondernemerschap. Zoals de meeste zzp-ers wel weten kijken opdrachtgevers, vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid verschillend aan tegen zzp-ers. De digitale vragenlijst is vanaf 27 november tot 20 december vrij te bekijken en in te vullen.

Dat uit de gehouden proef blijkt dat het merendeel van alle zzp-ers eigenlijk aangemerkt zou moeten worden als werknemer is zorgelijk te noemen. Dit kan in de toekomst ernstige problemen met de Belastingdienst veroorzaken, omdat in dat geval opdrachtgevers verantwoordelijk zijn voor het afdragen van loonbelasting en dat opdrachtgevers werknemersverzekeringen moeten regel voor de werknemer/zzp-er. De discussie over wie nu precies zzp-ers is speelt al langer en is nog steeds actueel te noemen. Dit is ook meteen de belangrijkste reden om een mogelijk wettelijk minimumtarief van zestien euro in te voeren voor alle zzp-ers. Door het invoeren van het wettelijk minimumtarief hoopt de overheid schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Het invoeren van een wettelijk minimumtarief is voor zzp-ers ook problematisch te noemen, omdat zzp-ers bang zijn dat opdrachtgevers het minimumtarief gaan hanteren als mogelijk maximum uurtarief.

Het is belangrijk voor opdrachtgevers en zzp-ers om snel duidelijkheid te krijgen, omdat er nu sprake is van onrust binnen markt. Daarnaast is het zo dat er steeds meer zzp-ers bijkomen, waardoor het steeds belangrijk is om snel duidelijkheid te krijgen. Binnen de eerste drie kwartalen van 2019 zijn er maar liefst 132.000 nieuwe zzp-ers bijgekomen. Het zijn vooral de zzp-ers die zich aan de onderkant van de markt begeven, die in veel gevallen aangemerkt moeten worden als werknemer. Denk bijvoorbeeld aan de fietskoeriers, die feitelijk werkzaam zijn als werknemer. Voor deze groep zzp-ers kan het wettelijk minimumtarief een groot probleem vormen in de toekomst.

Mijnzzp.nl