Team Mijnzzp

Camper

Vorige week was er berichtgeving naar aanleiding van een pensioencongres, waaruit zou blijken dat zzp-ers massaal de voorkeur geven aan een verplichte pensioenopbouw. Dit omdat anders in de toekomst grote problemen kunnen ontstaan onder zzp-ers. Uit het congres zou blijken dat zzp-ers niet zelf voor hun pensioen kunnen of willen zorgen. Wij hebben hierover vorige week kritisch geschreven, omdat wij ons niet kunnen voorstellen dat dit daadwerkelijk zo is. De meeste zzp-ers zijn volgens ons bewuste ondernemers die wel degelijk nadenken over hun pensioen. Sterker nog, in het betreffende artikel was min of meer te lezen dat zzp-ers helemaal niet met geld kunnen omgaan. Dat zzp-nieuws soms met een korreltje zout genomen moet worden blijkt uit een onderzoek gehouden door zzp-barometer. Dit onderzoek rijmt totaal niet met de uitkomst van het pensioencongres.

Uit het onderzoek van zzp-barometer, gehouden onder 1251 zzp-ers, blijkt dat het overgrote deel van de zzp-ers zelf voor hun pensioen wil zorgen. Bijna 62 procent van de ondervraagde zzp-ers heeft aangegeven het pensioen privé op te willen bouwen. Uit het onderzoekt blijkt wel dat de zzp-ers dit op verschillende manieren doen, zoals het opbouwen van pensioen in het bedrijf of door het maandelijks overmaken van een bedrag op een privérekening. Ook het beleggen met betrekking tot het pensioen is redelijk populair, zo blijkt uit onderzoek. Ruim 46 procent van de ondervraagde zzp-ers heeft aangegeven dat dit de voorkeur heeft.

Wij zijn blij om te zien dat wij het niet helemaal verkeerd hadden in onze berichtgeving van afgelopen week. Wij konden ons niks voorstellen bij de uitkomst van het pensioencongres, waaruit zou blijken dat zzp-ers massaal kiezen voor een verplicht pensioen. Het betreffende pensioencongres had alle kenmerken van een verkapte reclameboodschap, mede doordat één van de deelnemers een pensioenbeheerder was.

Wij hebben wel al diverse keren aangegeven dat het als zzp-er wel degelijk belangrijk is om na te denken over het pensioen. Dat er bepaalde doelgroepen zijn onder de zzp-ers die geen pensioen opbouwen is bij de meeste zzp-ers wel bekend. Het is ook bekend dat lang niet alle zzp-ers even graag zzp-er zijn. Dit betreft vooral zzp-ers die door veranderende marktomstandigheden niet meer in aanmerking komen voor een baan in loondienst. Ook vanuit de overheid is veel aandacht voor zzp-ers die sparen voor hun pensioen.

Mijnzzp.nl