Team Mijnzzp

Zeilschip

Volgens Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland dat onderdeel uitmaakt van MKB-Nederland, is er steeds meer animo voor een verplicht pensioen voor zzp-ers. Dit zou blijken uit een zzp-pensioencongres waar hij onlangs debatteerde. Volgens Jerry Helmers ontstaan er in de toekomst grote problemen, zoals armoede onder gepensioneerde zzp-ers, omdat zzp-ers nu geen pensioen opbouwen. Daarnaast sparen zzp-ers onvoldoende om straks zelf hun broek op te kunnen houden en geven ze te veel geld uit aan onnodige zaken, zoals te dure vakanties en te dure auto's. Helmers geeft aan dat andere mensen in de toekomst moeten betalen voor de zzp-ers die niet of onvoldoende aan hun toekomst denken.

Ook vanuit de overheid is eerder al aangeven dat er nagedacht moet worden over een verplicht pensioenstelsel voor zzp-ers, omdat er anders in de toekomst grote kunnen ontstaan. Volgens Klijnsma spaart een kwart van alle zzp-ers onvoldoende voor hun pensioen, waardoor ze in de toekomst in de problemen kunnen komen. De conclusie van het congres is aldus Helmers dat alle zzp-ers in de toekomst verplicht een pensioenpremie gaan betalen en dus verplicht een pensioen gaan opbouwen.

Het is voor iedere zzp-er belangrijk om aan de toekomst te denken. Echter is de stelling van Jerry Helmers wel heel erg kort door de bocht. Helmers zet een grote groep zzp-ers die wel degelijk professioneel bezig zijn in het artikel weg als een kansloze groep ondernemers, die niet nadenken over hun toekomst. Wij zijn de laatste die beweren dat alle zzp-ers geboren ondernemers zijn en dat alle zzp-ers het gaan redden als zzp-er. Maar deze conclusie is wel heel erg hard en eenzijdig.

De meeste zzp-ers zijn harde werkers die wel degelijk nadenken over hun pensioen. Dat veel zzp-ers er voor kiezen op een andere manier te sparen, zoals door het zelf beleggen of door het opbouwen van een goed bedrijf dat in de toekomst wellicht verkocht kan worden, vergeet Jerry Helmers in het artikel. Daarnaast is het zo dat veel zzp-ers geen deel uit willen maken van een verplicht pensioenstelsel dat beheerd wordt door een externe partij. Tot slot is het onzin om te stellen dat alle zzp-ers in te dure auto's rijden of op te dure vakanties gaan.

Uit het onlangs gehouden zzp-pensioencongres, waar ook PGGM en de Vrije Universiteit van Amsterdam bij betrokken waren, zou ook blijken dat steeds meer zzp-ers een verplicht pensioen wensen, aldus Jerry Helmers. Wij kunnen echter geen onderzoek vinden waaruit zou blijken dat steeds meer zzp-ers een verplicht pensioen wensen. Hoe deze uitspraken onderbouwd worden is ons niet bekend.

Mijnzzp.nl