Team Mijnzzp

SEO-strategie

Het is voor de vindbaarheid in Google van belang om je website te optimaliseren. Daar kan je een SEO-strategie voor ontwikkelen. Het is dan wel belangrijk om te weten hoe je daarmee begint. Daarom volgen hier een aantal stappen die je op weg helpen een goed begin te maken om hoger in Google te komen.

Inhoudsopgave
1. Begin met KPI’s en concrete doelstellingen
2. Maak een planning
3. Techniek, content en autoriteit

1. Begin met KPI’s en concrete doelstellingen

Bij het toepassen van een SEO-strategie is het wenselijk om de resultaten ervan meetbaar te maken. Daarom is het aan te raden om eerst SEO-KPI’s vast te stellen. Je kan denken aan het laten stijgen van het organisch bezoek of het aantal conversies. Of je specifiek richten op zoekwoorden waarop je een hogere positie in Google wilt bereiken. Begin met een nulmeting om later het resultaat te zien. Stel concrete SEO doelstellingen vast en koppel deze aan KPI’s.

2. Maak een planning

Het uitvoering geven aan een SEO-strategie is een doorlopend proces en het is belangrijk om een planning te maken. Er zijn drie pijlers op het gebied van SEO die van groot belang zijn, zoals techniek, content en autoriteit. De technische kant van je website dient in orde te zijn, zoals met een goede navigatiestructuur en interne linkstructuur. Content is belangrijk voor de zoekmachine optimalisatie, want dit is een rankingfactor. Bovendien werk je daarmee aan het vergroten van de autoriteit van je website.

3. Techniek, content en autoriteit

Een SEO-strategie voor content is bijvoorbeeld vorm te geven door een contentkalender te maken. Om uitvoering te geven aan het toevoegen van waardevolle SEO-content is het aan te raden een zoekwoordenonderzoek uit te voeren. De technische kant van je website heeft betrekking op meerdere factoren, zoals de laadsnelheid, opbouw van webpagina’s en gemak voor Google robots om te crawlen. Denk bij techniek ook aan een responsive website, zodat de inhoud op alle devices is afgestemd. Bij het vergroten van autoriteit is het van belang om waardevolle backlinks te realiseren. Als op andere relevante websites een link staat naar jouw website is dat enorm waardevol. De waarde wordt groter als de desbetreffende website zelf een hoge autoriteit heeft.

Mijnzzp.nl