Team Mijnzzp

Nieuwbouw

Uit een onlangs uitgebracht onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ruim 81 procent van alle zelfstandig ondernemers blij is met hun huidige werksituatie. Van alle werknemers in loondienst die beschikken over een vast contract is ruim 78 procent tevreden met hun werksituatie. Zelfstandig ondernemers zijn dan ook iets gelukkiger met hun werksituatie dan werknemers in loondienst. Opvallend aan het onderzoek is dat flexwerkers in welke vorm dan ook aangeven dat flexibiliteit voor hun belangrijker is dan zekerheden, zoals door middel van een vast contract. Ongeveer driekwart van alle flexwerkers geeft ook aan dat ze werken als flexwerker, omdat het ze niet gelukt is om een vast contract te verkrijgen.

Uitzendkrachten geven in veel gevallen aan dat ze niet geheel gelukkig zijn met hun werksituatie en dat ze dan ook liever een vast contract hadden gehad. In Nederland zijn er momenteel 1,8 miljoen mensen die werken als flexwerker, waarvan ruim 1,4 miljoen mensen werken als zelfstandig ondernemer. Van deze 1,4 miljoen mensen werkt ongeveer driekwart zonder personeel.

Dat er zoveel flexwerkers zijn binnen Nederland komt doordat steeds minder werkgevers personeel in dienst willen nemen vanwege de hoge kosten en het risico, zo blijkt uit een eerder gehouden onderzoek van het Centraal Planbureau. Nederland is wereldwijd gezien koploper als het gaat om flexibele arbeidskrachten.

Ondanks dat er veel flexwerkers en zelfstandig ondernemers zijn in Nederland moeten deze cijfers wel op een reële manier bekeken worden, omdat uit ander onderzoek blijkt dat er veel parttime zzp-ers zijn die ook inkomsten genieten uit een baan in loondienst. Vooral binnen de dienstverleningsbranche, de gezondheidsbranche en de taxibranche zijn relatief gezien veel parttime ondernemers werkzaam. Het is dus niet zo dat alle zzp-ers alleen maar zzp-er zijn. Veel parttime zzp-ers genieten ook op een andere manier een inkomen.

Mijnzzp.nl