Team Mijnzzp

Marktkoopman

Nederland is wereldwijd koploper waar het gaat om flexwerkers. Vaste banen komen binnen Nederland dan ook steeds minder voor. Met dit nieuws kwam vorige week het Centraal Planbureau naar buiten. Volgens het Centraal Planbureau komt dit voornamelijk door het beleid van de regering en is dit geen wereldwijde trend. Volgens het Centraal Planbureau is het voor werkgevers meestal niet meer aantrekkelijk om personeel in vaste dienst te nemen, vanwege de hoge kosten. Steeds meer werkgevers kiezen er dan ook voor om tijdelijke contracten aan te bieden of mensen op een andere manier in te huren, zoals via een uitzendbureau of als zzp-er. De voornaamste redenen hiervoor zijn volgens het Centraal Planbureau de hoge kosten voor werkgevers en wetgeving zoals de wet werk en zekerheid.

Volgens de directeur van het Centraal Planbureau Laura van Geest groeit het aantal flexwerkers binnen Nederland dan ook hard, terwijl ruim tachtig procent van de flexwerkers liever een vast contact heeft. De belangrijkste reden dat flexwerkers liever een vast contact hebben is volgens Laura van Geest de onzekerheden die het bestaan als flexwerker met zich mee brengt. Deze onzekerheden bestaan voornamelijk uit sociale onzekerheden, zoals een pensioensregeling of het wel of niet kunnen kopen van een huis.

Volgens Laura van Geest zal de veranderende arbeidsmarkt een belangrijk thema worden bij de volgende verkiezingen. Vooral voor mensen met een zwakke positie binnen de arbeidsmarkt is dit een belangrijk onderwerp. Zzp-ers hebben volgens haar minder behoefte aan zekerheden, omdat zzp-ers er bewust voor kiezen om te werken als ondernemer.

Ook Minister Asscher heeft zich uitgelaten over het onderzoek van het Centraal Planbureau. Minister Asscher vindt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt binnen Nederland doorschiet, en dat er meer maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen. De wet werk en zekerheid moet een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt voorkomen maar is op zichzelf niet voldoende, volgens Minister Asscher.

Mijnzzp.nl