Team Mijnzzp

Beursgebouw

Volgens het sociaal en cultureel planbureau werken er steeds meer Nederlanders, maar hebben werkgevers en werknemers tegenwoordig minder aandacht voor bijscholing. Dit blijkt uit een rapport van het sociaal en cultureel planbureau. Vooral flexwerkers en deeltijdarbeiders hebben volgens het rapport minder aandacht voor bijscholing. Ouderen, lager opgeleiden en mensen met een beperking volgen de minste scholing of bijscholing volgens het rapport. Vooral flexibele arbeidscontracten zorgen er voor dat werknemers minder scholing volgen, omdat er geen of minder motivatie is. Daarnaast zien werkgevers scholing als een investering die weinig zin heeft waar het aankomt op flexibele arbeiders, omdat zij snel weer vertrekken.

De helft van alle werknemers geeft aan bijscholing belangrijk te vinden, omdat ze bang zijn kennis mis te lopen. De overheid geeft ook aan dat het belangrijk is om scholing te volgen, zodat werknemers geen achterstand oplopen waardoor er in de toekomst problemen kunnen ontstaan.

Opvallend aan het rapport is dat veel werknemers aangeven dat hun huidige opleidingsniveau voldoende is en dat ze niet echt stil staan bij scholing. Daarnaast is scholing of een cursus niet voor alle werknemers even toegankelijk. Vooral voor flexwerkers, ouderen en lager opgeleiden is scholing minder bereikbaar.

Uit het rapport blijkt ook dat flexwerkers, ouderen en lager opgeleiden die geen extra scholing volgen meestal ook niet informeel leren. Informeel leren is het leren op de werkvloer, zoals door het uitvoeren van arbeid onder toezicht van een leermeester. Werknemers die wel informeel leren volgen over het algemeen ook extra cursussen.

Scholing en netwerken

Ook voor zzp-ers die niet in loondienst werken is bijscholing belangrijk. Het bijblijven en opdoen van nieuwe kennis is vandaag de dag wellicht belangrijker dan ooit. Een zzp-er die nooit een cursus of andere opleiding volgt maakt relatief gezien veel kans op achterstand, omdat de wereld niet stil staat. Vooral voor zzp-ers kunnen opleidingen en cursussen ook een toegevoegde waarde hebben met betrekking tot netwerken.

Mijnzzp.nl