Team Mijnzzp

VCA certificaat

Er is geen wet die voorschrijft dat je als zzp'er een VCA certificaat nodig hebt, maar er zijn opdrachtgevers die dat eisen. Bijvoorbeeld als je in de bouw werkt of in een werkomgeving waar hoge eisen gesteld worden aan de veiligheid en waar milieuvoorschriften van toepassing zijn. Als een opdrachtgever VCA verplicht stelt voor zzp'ers, dan zijn er twee soorten te onderscheiden, namelijk het basiscertificaat (B-VCA) en het VCA VOL certificaat. Dit laatste is ook van toepassing voor medewerkers die leidinggeven en is doorgaans voor zzp'ers in de bouw een vereiste.

Inhoudsopgave
Wat is een VCA certificaat?
VCA VOL Certificaat

Wat is een VCA certificaat?

De afkorting staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en voorziet in kennis over de belangrijkste aspecten van deze drie gebieden. Heb je als zzp'er een VCA VOL behaald, dan laat dit zien dat je in de werkomgeving op een veilige en gezonde manier kan werken en daarbij de milieuvriendelijkheid in acht neemt. Er zijn op iedere werkplek uiteraard risico’s die invloed hebben op de veiligheid. Denk maar aan het werken op hoogte of aan het werken met chemicaliën. Basis VCA is qua inhoud gericht op uitvoerende werkzaamheden en VCA VOL heeft betrekking op het verantwoordelijk zijn voor veiligheid in de werkomgeving.

VCA VOL Certificaat

Opdrachtgevers die zzp'ers inhuren op de bouw, eisen doorgaans dat de ondernemers over een VCA VOL beschikken. Je toont als zzp'er met dit certificaat aan dat je op een veilige en verantwoorde manier kan werken in een risicovolle omgeving. Het behalen van het certificaat voorziet bovendien in meerdere voordelen. Je kan namelijk voor meer opdrachten in aanmerking komen. Het is voor jezelf ook prettig om in een werkomgeving met risico’s te weten hoe je op een veilige en verantwoorde manier de zzp opdracht kan uitvoeren. Je kan als zzp'er het VCA VOL certificaat op een relatief eenvoudige manier behalen. Er zijn online cursussen te volgen, maar er zijn ook opleidingen die op locatie de cursus aanbieden. Je legt na de cursus het VCA-examen af en als je slaagt, heb je het VCA VOL certificaat in handen. Daarmee is het vervolgens mogelijk om opdrachten aan te nemen, waarvoor dit certificaat geëist wordt.

Mijnzzp.nl