Team Mijnzzp

Bouwplaats

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen claims op het moment dat jij als ondernemer bij een ander schade veroorzaakt. Als jij als zzp-er bij een klant thuis schade veroorzaakt dan ben jij daarvoor aansprakelijk. Bijvoorbeeld als je schilder bent en tijdens het afkrabben van een kozijn per ongeluk een ruitje intikt. Of als je werkzaamheden aan een dak verricht en er valt een dakpan naar beneden op een voorbijganger. Kom je bij een klant thuis en gooi je een kop koffie om op de computer van de klant? Ook dan zijn de kosten voor jouw rekening. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt deze risico’s af.

Risico’s in kaart brengen

Het is handig om als ondernemer je risico’s in kaart te brengen. Ook als je medewerkers in dienst hebt. Stel je maar eens voor wat een bedrijfsongeval voor mogelijke financiële gevolgen heeft. Aan de hand van de risico’s te is het te verzekeren bedrag vast te stellen. Een te laag bedrag leidt wel tot een lagere premie, maar voorziet eveneens in grote risico’s. Bekijk wat verschillende verzekeraars te bieden hebben en wat onder de dekking valt van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Het is bij wet niet verplicht om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten als ondernemer. Het is wel verstandig om er een af te sluiten als je als zzp-er in de uitvoering van werkzaamheden met risico’s te maken krijgt. Er zijn overigens wel opdrachtgevers die bij het verstrekken van de opdracht een aansprakelijkheidsverzekering zzp verplicht stellen. Op deze wijze dekken de opdrachtgevers zich in mocht je tijdens het project schade of letsel veroorzaken. Zo krijgt een opdrachtgever zekerheid over de financiële afwikkeling als je schade veroorzaakt.

Dit is er verzekerd

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorziet in een vergoeding van schade die als gevolg van werkzaamheden ontstaan. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor jou als ondernemer, maar ook voor eventuele werknemers. Verder geldt dat schade door producten die zijn geleverd eveneens onder de dekking vallen. Letselschade is eveneens in de dekking opgenomen net als machines die je huurt. Sluit je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af? Check ook even of je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebt.

Mijnzzp.nl