Team Mijnzzp

Bestelwagen

Het aantal letselschadevergoedingen stijgen. Claims stijgen omdat slachtoffers geen beroep meer kunnen doen op bijvoorbeeld de WIA bij arbeidsongeschiktheid. Ook de kosten van zorg zijn hoger dan vroeger en de kosten worden soms niet meer volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Ook het toenemende aantal zzp’ers leidt tot hogere schadeclaims. Deze groep is vaak slechter verzekerd en derft meer inkomsten na een ongeval.

Ongevallen

Letselschade wordt het meest veroorzaakt door verkeersongevallen, een ongeval op de werkplek en medische fouten. In Nederland groeit het aantal slachtoffers dat naar de rechter stapt om de schade te claimen als gevolg van een verkeersongeval. Gedupeerden van letselschade hebben meer mogelijkheden om te procederen over de hoogte van de schadevergoeding. Door verzekeraars wordt elk jaar meer aan vergoedingen uitgekeerd als gevolg van letselschade door verkeersongevallen.

Inkomensschade

Wanneer een zzp’er letsel oploopt bij een ongeval en daardoor arbeidsongeschikt wordt, dan is er direct geen inkomen meer. In een aantal gevallen heeft een zzp’er een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Deze geeft bij letselschade echter nooit een volledige vergoeding voor de inkomensschade. Gedurende de periode van arbeidsongeschikt zal de aansprakelijke partij het inkomen moeten aanvullen met een vorm van smartengeld voor de letselschade. Hoe langer deze periode duurt, hoe lastiger deze letselschade vergoeding is op te eisen. Het is daarom van belang dat een ervaren letselschade advocaat de zaak begeleid.

Aansprakelijkheid

Voor vaste werknemers geldt dat een werkgever aansprakelijk is voor letselschade die een werknemer oploopt bij een bedrijfsongeval of verkeersongeval. Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad is echter uitgesproken dat ook zelfstandigen onder de zorgplicht vallen van het bedrijf waarbinnen zij op dat moment aan het werk zijn. Dit komt doordat de zzp’er dezelfde soort werkzaamheden uitvoert als de vaste werknemers. Door de uitspraak van de Hoge Raad is het voor zelfstandigen mogelijk om opgelopen letsel onder de verantwoordelijkheid van de werkgever te brengen, die daarop de inkomensschade moet vergoeden.

Bewijsvoering

De bewijsvoering is erg belangrijk bij letselschade. Er dient een direct verband te zijn van de letselschade en de gebeurtenis. Mocht er aansprakelijkheid zijn dan blijft de berekening van de totale schadeclaim verre van eenvoudig. Een letselschade advocaat die gespecialiseerd is in zaken rondom aansprakelijkheid bij zelfstandigen is dan nodig om de volledige schade te claimen en het verkrijgen van de juiste vergoeding.

In samenwerking met flyct.nl

Mijnzzp.nl