Team Mijnzzp

Advies geven

Als zzp'er is het belangrijk om de juiste verzekeringen af te sluiten om jezelf en je bedrijf te beschermen tegen mogelijke risico's. Een van de verzekeringen die van cruciaal belang kan zijn voor zzp'ers is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Deze verzekering dekt het risico van aansprakelijkheid voor beroepsfouten, zoals verkeerd advies of foutieve berekeningen. Afhankelijk van het beroep en de uitgevoerde werkzaamheden kan het wettelijk verplicht zijn om een BAV-verzekering af te sluiten. Daarnaast kunnen sommige opdrachtgevers dit verplicht stellen voordat ze een samenwerking aangaan.

Inhoudsopgave
Voor wie is een BAV-verzekering nuttig?
Is een BAV-verzekering verplicht?
Video BAV-verzekering zzp:
Wat dekt een BAV-verzekering?
Het belang van een BAV-verzekering
Hoe een BAV-verzekering afsluiten?

Voor wie is een BAV-verzekering nuttig?

Een BAV-verzekering is nuttig voor ondernemers die advies geven of waarvan de werkzaamheden afhankelijk zijn van hun expertise. Dit geldt met name voor vrije beroepsbeoefenaars, zoals consultants, belastingconsulenten, advocaten, architecten, redacteuren en IT-professionals. Het hebben van een BAV-verzekering is vooral belangrijk als jouw klanten financiële schade kunnen lijden als gevolg van een beroepsfout. Vanzelfsprekend kun je ook als zzp'er te maken krijgen met mogelijke beroepsfouten, daarom is het belangrijk om je te beschermen tegen mogelijke claims.

Is een BAV-verzekering verplicht?

Hoewel een BAV-verzekering niet voor alle beroepen verplicht is, geldt dit wel voor bepaalde specifieke beroepsgroepen. Financieel adviseurs, advocaten, notarissen, accountants en architecten zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om een BAV-verzekering af te sluiten. Daarnaast kunnen ook beroeps- en bedrijfsorganisaties een BAV-verzekering verplicht stellen voor hun leden. Het is tevens belangrijk op te merken dat steeds meer opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus eisen dat zzp'ers hun aansprakelijkheid verzekeren voordat ze met hen samenwerken. Overheden kunnen eveneens een BAV-verzekering verplicht stellen bij het gunnen van opdrachten. Als zzp'er kun je dus op verschillende manieren verplicht worden om je te verzekeren tegen beroepsfouten.

Video BAV-verzekering zzp:

Wat dekt een BAV-verzekering?

Een BAV-verzekering dekt verschillende aspecten van aansprakelijkheid voor beroepsfouten. Hier zijn enkele van de belangrijkste dekkingen die vaak worden geboden:

  • Financiële schade: Een BAV-verzekering dekt de financiële schade die klanten kunnen lijden als gevolg van een beroepsfout. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je verkeerd advies geeft waardoor je klant financieel verlies lijdt.
  • Verlies van documenten: Als je documenten verliest, vernietigt of beschadigt die in jouw beheer zijn, kan een BAV-verzekering de kosten dekken die voortvloeien uit het herstellen of vervangen van deze documenten.
  • Kosten van verweer: Als je onterecht aansprakelijk wordt gesteld, kunnen de kosten van verweer hoog oplopen. Een BAV-verzekering kan deze kosten dekken, waaronder juridische kosten en andere uitgaven die nodig zijn om jezelf te verdedigen.

Het belang van een BAV-verzekering

Een beroepsfout kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben, zowel voor jou als voor je klanten. Het zelf dragen van het aansprakelijkheidsrisico kan ernstige gevolgen hebben voor je bedrijf. Het is dus uiterst verstandig om je goed te verzekeren als zzp'er, zodat je in staat bent dit risico op te vangen. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de verstrekte opdracht kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn.

Hoe een BAV-verzekering afsluiten?

Er zijn verschillende verzekeraars die zich specifiek richten op BAV-verzekeringen voor zzp'ers. Het is verstandig om diverse verzekeraars met elkaar te vergelijken en aandacht te besteden aan de dekking, premies en voorwaarden van elke verzekering. De kosten beginnen doorgaans vanaf € 35,50 per maand, maar kunnen variëren afhankelijk van het beroep en de specifieke voorwaarden. Na het afsluiten van een BAV ontvang je automatisch een verzekeringsbewijs, dat van pas kan komen bij opdrachtgevers. Het afsluiten van een BAV-verzekering kan eenvoudig online worden gedaan.

Mijnzzp.nl