Team Mijnzzp

Koerier

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft verschillende voornemens om de groei van zzp'ers af te remmen. Het aantal zelfstandige ondernemers met een eenmanszaak neemt nog altijd toe. Een van de voornemens van het kabinet is dat er een versnelde aanscherping plaatsvindt van controle op het werken als zzp'er. Dit in verband met het verrichten van arbeid in verkapte loondienst. Het wordt dan de taak van de Belastingdienst om toezicht te houden en te beoordelen of de ondernemer niet als verkapte werknemer te zien is.

Inhoudsopgave
Laag uurtarief als signaal
Minimum uurtarief
Groei afremmen

Laag uurtarief als signaal

Een laag uurtarief is mogelijk als een signaal te zien dat een zzp'er in verkapte loondienst werkzaamheden verricht. Dan is de vraag natuurlijk wat een laag uurtarief is. Een mogelijk signaal van verkapte loondienst is als het uurtarief bijvoorbeeld beneden 35 euro uitkomt. Daarnaast zijn er uiteraard andere signalen mogelijk die erop wijzen dat er sprake is van een ondernemer die een verkapte werknemer is. Het was eerder het doel van het kabinet om pas in 2025 te starten met de controle. Dit in verband met de ingewikkeldheid om controles uit te voeren. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is al sinds 2016 van toepassing, maar de Belastingdienst handhaaft deze tot nu toe dus niet.

Minimum uurtarief

Er zijn tevens plannen om voor zzp'ers een minimaal uurtarief te hanteren. Minister Van Gennip denkt daarbij zelf aan een tarief dat uitkomt tussen € 30 en € 35 als minimaal uurtarief. Maar er vindt nog een nadere bepaling plaats van deze mogelijke tariefgrens voor ondernemers met een eenmanszaak.

Groei afremmen

Er zijn de laatste jaren veel ondernemers met een eenmanszaak gestart. Het totale aantal zzp'ers komt al boven 1,2 miljoen uit. Het kabinet is voornemens om in bepaalde situaties deze groei af te remmen. Bijvoorbeeld als het gaat om ondernemers die eigenlijk niet echt zelfstandig zijn, zoals pakketbezorgers die voor een opdrachtgever werken. Of een zzp verpleegkundige die uitsluitend werkzaamheden voor een specifieke instelling verricht. Overigens zijn er ook voornemens voor wat betreft het aan banden leggen van tijdelijke arbeidsconstructies. Dit om te stimuleren dat werknemers eerder in aanmerking komen voor een vast contract.

Mijnzzp.nl