Team Mijnzzp

Werknemers

Uit een onderzoek van accountants- en adviesbureau EY blijkt dat het aantal flexwerkers, zoals zzp-ers, fors gaat toenemen de aankomende jaren. Uit het onderzoek blijkt dat 33 procent van alle ondervraagde bedrijven verwacht dat het aantal flexwerkers gaat toenemen met ruim 30 procent in het jaar 2020. Dit onderzoek is gehouden onder grote Amerikaanse bedrijven, maar volgens accountants- en adviesbureau EY heeft dit ook betrekking op Nederlandse bedrijven en werknemers. Bedrijven die deelgenomen hebben aan het onderzoek geven aan te worstelen met het inpassen van de grote groep flexwerkers. Toch is de verwachting dat het aantal flexwerkers fors zal groeien, omdat bedrijven en flexwerkers meer voordelen zien dan nadelen. De verwachting is dan ook dat steeds meer toekomstige werknemers aan de slag gaan als zzp-er, of dat ze op een andere manier ingehuurd worden op projectbasis. Volgens EY heeft de huidige generatie werknemers een andere werkmentaliteit dan de voorgaande generaties. Accountants- en adviesbureau EY spreekt van een klusjeseconomie die blijft groeien.

Nederland kent inmiddels als meer dan 1 miljoen zzp-ers die fulltime of parttime werkzaam zijn. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft eerder al aangegeven dat het aantal zzp-er blijft groeien binnen Nederland. Uit het onderzoek van accountants- en adviesbureau EY blijkt dat niet alleen het aantal zzp-ers zal groeien, maar dat de gehele arbeidsmarkt zal flexibiliseren. Een toename van ruim 30 procent flexwerkers kan niks anders inhouden dan dat het aantal zzp-ers de aankomende jaren fors gaat toenemen. Ook Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau, heeft eerder al aangegeven dat er steeds minder vaste banen zijn binnen Nederland. Binnen Nederland bestaan momenteel al bijna 2 miljoen bedrijven, maar dit zijn lang niet allemaal zzp-ers.

Uit dit onderzoek blijkt dat er een trend gaande is die niet zomaar meer te stoppen is. De huidige generatie blijkt massaal te kiezen voor flexibele opdrachten en wil kennelijk niet meer in loondienst werken. Ook werkgevers hebben in het onderzoek aangeven dat ze liever met flexwerkers werken. 80 procent van de werkgevers en de flexwerkers geeft aan dat flexibiliteit het grootste voordeel is.

Wanneer deze verwachtingen uitkomen zal dit grote veranderingen teweeg brengen binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. Het aantal zzp-ers binnen Nederland is momenteel al bijna een dagelijks nieuwsonderwerp, omdat diverse partijen en belangenbehartigers dit als een groot probleem ervaren. Zo zijn er regelmatig nieuwsberichten te lezen dat de nieuwe wet-DBA alleen maar ingevoerd is om het aantal zzp-ers te verlagen, omdat ze volgens diverse partijen en belangenbehartigers feitelijk werkzaam zijn als werknemer.

Mijnzzp.nl