Team Mijnzzp

Corona

In november 2023 heeft er een rechtszaak plaatsgevonden waarin werd beoordeeld of zzp'ers oneerlijk behandeld zijn tijdens de coronacrisis. De Werkvereniging had eerder gemeld dat zzp'ers in verhouding tot werknemers te weinig steun hebben ontvangen. Zzp'ers kregen een compensatie tot bijstandsniveau voor het verlies aan inkomsten tijdens de lockdowns. Daarentegen behielden werknemers in loondienst hun netto besteedbaar inkomen door middel van coronasteun.

Inhoudsopgave
Oordeel rechtbank coronacrisis
Oneerlijk behandeld

Oordeel rechtbank coronacrisis

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de Nederlandse Staat niet aansprakelijk is voor de financiële schade die de vier zzp'ers hebben geleden als gevolg van de maatregelen die tijdens de coronapandemie zijn ingevoerd. De vier zzp'ers stelden dat de Nederlandse Staat hen ongelijk had behandeld in vergelijking met werknemers in loondienst. Desondanks heeft de rechtbank de vorderingen van de zzp'ers afgewezen.

Oneerlijk behandeld

Volgens de zzp'ers heeft de staat "onjuiste en onevenredige keuzes" gemaakt bij de uitvoering van de compensaties, zoals de NOW-regeling en Tozo-regeling. Zij beweren "minimaal" gecompenseerd te zijn, waarbij hun inkomen werd aangevuld tot bijstandsniveau, terwijl werknemers volledig werden doorbetaald.

De rechter benadrukte dat het hier gaat om "een politieke beslissing die onder dringende omstandigheden genomen moest worden". De staat koos ervoor om de bestaande regels voor zelfstandigen en werknemers als basis te gebruiken voor de steunmaatregelen. Voor de uitbraak van de coronacrisis konden zelfstandigen al rekenen op een sociaal vangnet voor het geval ze onder het bijstandsniveau belandden, terwijl werknemers al het recht hadden op loondoorbetaling.

Mijnzzp.nl