Team Mijnzzp

Winkel

In het concept verkiezingsprogramma van de PvdA is te lezen dat partij een minimumloon wil invoeren voor zzp-ers om ze te beschermen. Deze bescherming heeft betrekking op een normaal inkomen voor zzp-ers, inclusief het waarborgen van sociale zekerheden. Als het aan de PvdA ligt worden aanbestedingen onder het minimumloon verboden. Daarnaast moet er volgens de PvdA een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering komen voor zzp-ers. De bekende startersregeling moet volgens de partij vervangen worden door een aannamebonus. De aannamebonus moet er volgens de PvdA voor zorgen dat bedrijven personeel in vaste dient nemen en niet alleen inhuren.

Een ander opvallen punt van de PvdA is de wens om de Europese mededingingsregels te veranderen, waardoor zzp-ers onderling prijsafspraken kunnen maken om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Door de mededingingsregels aan te passen moet het mogelijk worden voor zzp-ers om prijzen kunstmatig hoog te houden. Dit is toch wel een bijzonder punt te noemen in het verkiezingsprogramma, omdat het voor de meeste bedrijven en dus ondernemers juist verboden is om prijsafspraken te maken.

De PvdaA kiest in haar concept verkiezingsprogramma duidelijk voor de beschermingen van de arbeider, wat natuurlijk prima is. Er is binnen de zzp-markt sprake van een deels verstoorde arbeidsmarkt, waarbinnen niet iedereen vrijwillig als zzp-er werkzaam is. Toch is het wel opvallend te noemen dat de PvdA spreekt van “minimumloon”, omdat zzp-ers niks te maken hebben met minimumloon. Zzp-ers werken tegen een uurtarief of nemen een opdracht aan. Een zzp-er is een ondernemer. Als we deze gaan behandelen als werknemer gaat er toch wel iets goed mis met ondernemend Nederland.

Zzp is geen magisch toverwoord dat automatisch garant staat voor succes. Er worden ieder jaar veel nieuwe zzp-bedrijven opgericht. Deze zzp-ers zullen het lang niet allemaal volhouden, omdat een inschrijving als zzp-er geen garantie is op een succesvolle onderneming. Wellicht is het beter om nieuwe zzp-ers beter te informeren voordat ze zich kunnen inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het inschrijven als zzp-er neemt meestal niet meer tijd in beslag dan een rondje boodschappen doen. Een extra zorgplicht door de Kamer van Koophandel kan wellicht veel nieuwe bedrijven voorkomen waarvan iedereen kan aanvoelen dat deze het niet gaan redden. Een zzp-er is een ondernemer, die dan ook zijn best zal moeten doen om aan opdrachten te komen. Een zzp-er is niet verplicht om tegen een te laag uurtarief te werken.

Mijnzzp.nl