Team Mijnzzp

Ondernemers

Het ondernemersvertrouwen is aan het groeien en heeft sinds het begin van de metingen het hoogste peil bereikt. Dat blijkt uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat sinds 2008 het ondernemersvertrouwen meet. Dat het hoogste vertrouwen ooit is gemeten, biedt perspectief voor de toekomst. In de lente van 2020 bevond het ondernemersvertrouwen zich nog op het laagste peil dat ooit is gemeten. Vooral in de horecabranche is er sprake van een toenemend vertrouwen en dat is uiteraard te danken aan de heropening van horecazaken.

Inhoudsopgave
Tekort aan personeel
Mismatch

Tekort aan personeel

Het groeiende ondernemersvertrouwen gaat overigens gepaard met een tekort aan personeel. In vergelijking met de periode voor de coronacrisis ligt het aantal vacatures dat niet vervuld is op dit moment veel hoger. Het blijkt dat 23% van de ondernemers die bevraagd zijn te maken hebben met een tekort aan personeel. Daarbij gaat het onder meer om winkeliers, horecazaken en om uitzendbureaus. Ook in de bouw zijn de vacatures lastig te vullen net als in de agrarische sector en in de energiebranche. In deze sectoren komt duidelijk naar voren dat vraag en aanbod niet met elkaar in evenwicht zijn. Indien er rekening wordt gehouden met het beroep en afstanden geldt zelfs dat 16,5% van de vacatures in principe niet te vervullen is.

Mismatch

Er is gedurende de coronacrisis al een onevenwichtigheid ontstaan op de arbeidsmarkt. Zo is de vraag naar personeel in onder meer de horecabranche fors afgenomen en in de zorg juist toegenomen. Ook de steun van de overheid heeft invloed gehad op het ontstaan van een onevenwichtige arbeidsmarkt. De regelingen hebben ervoor gezorgd dat werknemers in dienst bleven bij bedrijven en dus niet op de arbeidsmarkt beschikbaar kwamen om ander werk aan te nemen. Verder geldt dat het aantal faillissementen fors is gedaald in de eerste maand van het derde kwartaal.

Ook dat is te herleiden naar de steunpakketten voor ondernemers. De steunpakketten zorgden ervoor dat bedrijven in staat waren om loon door te blijven betalen en aan de financiële verplichtingen voor vaste lasten konden blijven voldoen. Overigens blijft de regeling voor steunpakketten tot oktober dit jaar doorlopen.

Ondernemer aan het werk

Boekhouden en factureren op een manier die je begrijpt? Maak het jezelf gemakkelijk als zzp'er!

Maak gebruik van een eenvoudig boekhoudprogramma speciaal gemaakt voor zzp'ers.

Mijnzzp.nl