Team Mijnzzp

Energie bedrijfspand

Ben je ondernemer en heb je te maken met een hoge energierekening? Er is hulp beschikbaar in de vorm van verschillende regelingen. Met ingang van 1 januari 2023 is er in elk geval sprake van een prijsplafond. Daar heb je vast al van gehoord en dit prijsplafond is van toepassing op zogenoemde kleinverbruikers. Hier val je bijvoorbeeld onder als je zzp'er bent. Daarnaast is er een Tegemoetkoming Energiekosten-regeling energie-intensief mkb, waar specifieke voorwaarden op van toepassing zijn.

Inhoudsopgave
Prijsplafond energie kleinverbruikers
Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)
Energiesteun TEK aanvragen in 2023

Prijsplafond energie kleinverbruikers

Kleinverbruikers krijgen met ingang van 1 januari 2023 te maken met een prijsplafond voor energie. Er geldt een maximumtarief tot 1.200 m3 gasverbruik en tot 2.900 kWh elektriciteitsverbruik., Dit betekent in de praktijk dat je tot het genoemde gasverbruik een bedrag kwijt bent van 1,45 euro per m3 en voor elektriciteitsverbruik een bedrag van 0,40 euro per kWh. Het prijsplafond voor kleinverbruikers is het gehele jaar 2023 van toepassing.

Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

De Tegemoetkoming Energiekosten regeling (TEK) is op ondernemers van toepassing die onder de noemer van het mkb vallen. Let op, want de regeling geldt alleen als je tot het energie-intensief mkb behoort. Dit betekent onder meer dat minimaal 7% van je omzet betrekking heeft op energiekosten. Er is een drempelprijs van toepassing per m3 gas van 1,19 euro en per kWh elektriciteit van 0,35 euro. Heb je een energieovereenkomst waar je boven deze bedragen uitkomt dan ontvang je de helft ervan terug tot maximaal een bedrag van 160.000 euro. Naast het percentage van 7% dien je onder de Europese MKB-definitie te vallen. Er dienen minder dan 250 werknemers te zijn en de jaaromzet mag maximaal 50 miljoen euro bedragen. Zo geldt voor de jaarbalans dat het bedrag maximaal 43 miljoen euro is.

Energiesteun TEK aanvragen in 2023

Het laatste nieuws over de energiesteun TEK betreft de te verwachten datum van openstelling. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de Tegemoetkoming Energiekosten regeling aan te vragen. Het is de verwachting dat het in het eerste kwartaal van 2023 mogelijk is om een aanvraag te doen voor TEK bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lees ook ons artikel: Wel of niet zakelijke energie thuis als zzp'er?

Mijnzzp.nl