Team Mijnzzp

Mobiele kraan

Het veel besproken verplichte minimum uurtarief voor zzp-ers, dat diverse partijen geopperd hebben, gaat er voorlopig nog niet komen. Het kabinet geeft aan meer tijd nodig te hebben om de regels te bepalen omtrent het verplichte minimum uurtarief. De belangrijkste reden om een verplicht minimum uurtarief in te voeren voor zzp-ers is om schijnzelfstandigheid te voorkomen onder zzp-ers. Zzp-ers met een te laag uurtarief zouden volgens het kabinet in dienst genomen moeten worden door de betreffende werkgever of opdrachtgever. De belangrijkste reden voor het uitstel is dat het ingewikkelde materie betreft, volgens het kabinet, omdat niet alle zzp-ers zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden.

Het verplichte minimum uurtarief voor zzp-ers speelt al langer en maakt veel los onder zzp-ers en andere betrokken instanties en opdrachtgevers. De meeste zzp-ers geven aan niks te zien in een verplicht minimum uurtarief, omdat dit de vrijemarktwerking beïnvloed. Ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft vorig jaar al aangegeven dat dit niet zomaar kan omdat deze bepaling verboden is. Zzp-organisatie Zelfstandigen Bouw heeft eerder wel opgeroepen tot een minimum tarief voor zzp-ers om schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie te voorkomen binnen de bouwsector.

Wat de toekomst ook mag zijn, met of zonder verplicht minimum uurtarief, is momenteel nog onduidelijk voor iedereen. Wat voor alle partijen inmiddels wel duidelijk is is dat er duidelijke en werkbare regels moeten komen om misstanden te voorkomen zoals het geval was bij de DBA-wetgeving.

Mijnzzp.nl