Team Mijnzzp

Werkplaats met tractors

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft aangegeven dat het verboden is voor bedrijven en vakbonden om afspraken te maken met betrekking tot het minimumtarief van zzp-ers. Ook het opnemen van cao afspraken over een minimumtarief van zzp-ers is volgens de ACM verboden, omdat zzp-ers ondernemers zijn. Het maken van tariefsafspraken is volgens de ACM onwenselijk omdat dit oneerlijke concurrentie bevordert tussen zzp-ers. Deze uitspraak doet de ACM na aanleiding van een uitspraak van de FNV vicevoorzitter Gijs van Dijk eerder dit jaar. Volgens van Dijk moest het mogelijk worden om in sommige branches prijsafspraken te maken, omdat zzp-ers in bepaalde branches geen normaal uurtarief kunnen hanteren, waardoor ze bijvoorbeeld geen verzekering kunnen afsluiten.

Volgens de uitspraak van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is het maken van tariefafspraken met betrekking tot zzp-ers kartelvorming, wat niet is toegestaan. Een belangrijke uitzondering op deze regel zijn volgens de ACM de bekende schijnzelfstandigen, die eigenlijk werkzaam zijn als werkenemer.

Naast FNV vicevoorzitter Gijs van Dijk heeft ook de PvdA eerder aangeven dat er tariefsafspraken gemaakt moeten worden voor zzp-ers. Wij hebben hier eerder ook al over geschreven. In ons eerdere artikel hebben wij aangegeven dat het maken van tariefsafspraken of prijsafspraken verboden is binnen Nederland. De uitspraak van de ACM bevestigt onze eerdere uitspraken. Zzp-ers zijn ondernemers die zelf hun tarief moeten kunnen bepalen. Wij hebben eerder ook aangeven dat wij beseffen dat er ook zzp-ers zijn die het minder makkelijk hebben, omdat ze bijvoorbeeld geen normaal uurtarief kunnen hanteren.

Mijnzzp.nl