Team Mijnzzp

Bouwplaats

Uit de kwartaalmonitor van adviesbureau PwC blijkt dat zzp-ers nog steeds nadelige gevolgen ondervinden van de wet DBA. Aan het onderzoek van adviesbureau PwC hebben de belangrijkste detacheringsbedrijven van Nederland deelgenomen. Opdrachtgevers geven nog steeds aan dat ze terughoudend zijn met het inhuren van zzp-ers, omdat er nog steeds teveel onzekerheid bestaat omtrent de wet DBA. De grote detacheringsbedrijven geven aan dat ze in het laatste kwartaal ruim 17 procent minder zelfstandigen bij opdrachtgevers hebben kunnen plaatsen dan een jaar eerder. De verschillende detacheringsbedrijven geven ook aan dat er steeds meer zzp-ers terug in dienst treden bij detacheringsbedrijven, omdat het verkrijgen van opdrachten als zzp-er moeilijker is geworden.

Minimumtarief voor zzp-ers

Zzp-organisatie Zelfstandigen Bouw heeft onlangs aangegeven dat er een minimumtarief moet komen voor zzp-ers die actief zijn binnen de zakelijke markt, om te kunnen voldoen aan de wet DBA. Dit standpunt is eerder ook al geopperd door de PvdA. Zelfstandigen Bouw pleit voor een minimumtarief voor zzp-ers van tweemaal het minimumloon, om schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Zzp-organisatie Zelfstandigen Bouw is tot dit standpunt gekomen omdat steeds meer zzp-ers moeite hebben met het verkrijgen van opdrachten binnen de zakelijke markt. Dit komt volgens Zelfstandigen Bouw vooral doordat opdrachtgevers terughoudend zijn met het inhuren van zzp-ers omdat er volgens de opdrachtgevers nog steeds te veel onduidelijkheden bestaan omtrent de wet DBA. Volgens de zzp-organisatie zijn er inmiddels ook bedrijven die aangegeven hebben helemaal geen zzp-ers meer in te huren, totdat er meer duidelijkheid komt omtrent de wet DBA.

Mijnzzp.nl