Team Mijnzzp

Fiets taxi

Uit een onderzoek, gehouden door adviesbureau McKinsey, blijkt dat in Amerika en Europa ongeveer 20 tot 30 procent van de beroepsbevolking werkzaam is als zzp-er, wat neerkomt op ongeveer 160 miljoen mensen. Volgens adviesbureau McKinsey bestaat deze groep van zzp-ers voornamelijk uit zzp-ers die hun hoofdinkomen verdienen met een vaste baan. Ruim 40 procent van alle zzp-ers in Amerika en Europa werkt in loondienst en verdient als parttime zzp-er extra inkomsten. Ruim 30 procent van de zzp-ers kiest bewust voor het ondernemerschap. Deze groep zzp-ers heeft geen andere inkomsten, zoals uit loondienst.

De overige 30 procent zzp-ers is onder te verdelen in twee groepen, namelijk zzp-ers die het liefst in loondienst werken en een groep die het niet lukt om een baan in loondienst krijgen, aldus adviesbureau McKinsey. De groep zzp-ers die niet gedwongen werkt als zzp-er bedraagt volgens McKinsey ongeveer 16 procent. Dit zijn volgens McKinsey meestal laagopgeleide arbeiders, die weinig tot geen kans maken op een vaste baan.

Ruim 30 procent van alle zelfstandig ondernemers is dus werkzaam als ondernemer, terwijl ze het liefst een vaste baan zouden hebben. Ook binnen Nederland is sprake van een groep zzp-ers die niet meer op een andere manier aan het werk komt. Deze zzp-ers zijn meestal werkzaam binnen branches waarbinnen veel concurrentie is, zoals de bouwbranche.

Het starten als zzp-er omdat je op een andere manier niet meer aan het werk kan komen is natuurlijk geen goede motivatie. Ruim 30 procent werkt als ondernemer terwijl dit niet zijn of haar voorkeur heeft. Voor deze groep zal het in veel gevallen zwaar zijn, omdat je als ondernemer wel over de juiste motivatie en competenties moet beschikken. Niet iedereen is geschikt om te werken als zzp-er. Het starten als zzp-er omdat je geen vaste baan kan vinden is in veel gevallen niet aan te raden.

Mijnzzp.nl