Team Mijnzzp

Werknemers

Steeds minder werknemers krijgen volgens het CBP een vast contract. Momenteel heeft vier op de tien werknemers binnen Nederland een vast contract. Dit was tien jaar geleden nog zeven op de tien werknemers. Het CBP geeft aan dat dit in de toekomst voor problemen kan zorgen en dat er veranderingen moeten komen. Eén van de belangrijkste oorzaken van de flexibilisering van de arbeidsmarkt is volgens het CBP de Nederlandse wet- en regelgeving en het verschil in kosten en risico's tussen werknemers en zzp-ers. Binnen Nederland werken verhoudingsgewijs veel flexwerkers en zzp-ers ten opzicht van andere Europese landen. Het grote verschil tussen belastingen en premies zorgt er volgens het CBP voor dat steeds meer werknemers er voor kiezen om aan het werk te gaan als zzp-er, waarmee de verplichte solidariteit in het socialezekerheidsstelsel wordt vermeden. Een ander probleem is dat flexwerkers en zzp-ers in sommige gevallen een zwakke onderhandelingspositie hebben op de arbeidsmarkt, omdat ze niet voldoende geschoold zijn. Het groeiend aantal zzp-ers en andere flexwerkers bestaat volgens het CBP voor een redelijk groot deel uit lagere opgeleide flexwerkers en zzp-ers.

Eén van de belangrijkste aanbevelingen is dan ook het verminderen van de zekerheden van werknemers, om het groeiende aantal zzp-ers, die weinig toekomstperspectief hebben, te stoppen. Dat het CBP nu met deze aanbeveling komt is opvallend te noemen, omdat iedereen al jaren weet dat dit het grootste probleem is. Kleinere bedrijven en het MKB kiezen er al jaren voor om steeds meer met zzp-ers en andere flexwerkers te werken, omdat ze in veel gevallen het risico van personeel niet kunnen of willen dragen. FNV en CNV hebben inmiddels aangegeven blij te zijn met de conclusie van het CBP, omdat volgens de FNV en CNV de situatie binnen Nederland is doorgeschoten.

De belangrijkste vraag bij dit bericht van het CBP is of deze conclusie niet te laat komt. Uit eerdere onderzoeken en berichtgeving is op te maken dat steeds meer jonge werknemers niet meer in loondienst willen werken. De jongere generatie werknemers geeft in veel gevallen aan dat flexibiliteit erg belangrijk voor ze is als het aankomt op werken. Het lijkt er dan ook op dat loondienst simpelweg niet meer aantrekkelijk is voor jongeren. Dat het aantal zzp-ers en andere flexwerkers toeneemt komt niet alleen omdat werkgevers hiervoor kiezen. Het zijn ook de werknemers die in steeds meer gevallen de voordelen zien van het flexwerken, of de voordelen zien van een eigen onderneming.

Onderkant van de arbeidsmarkt

Volgens het CBP, het FNV en de CNV ontstaan er vooral problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, omdat deze zzp-ers en flexwerkers er in veel gevallen niet bewust voor kiezen om te werken als zzp-er of als flexwerker. Deze doelgroep heeft in veel gevallen geen echte keuze, omdat ze op een andere manier niet meer aan het werk komen. Er bestaat dus een tweedeling op de arbeidsmarkt, die ook betrekking heeft op zzp-ers. Lang niet alle zzp-ers kiezen bewust voor een bestaan als ondernemer. Voor deze doelgroep kan het verminderen van de zekerheden een oplossing zijn, zodat ze eerder aangenomen worden door werkgevers. Tot slot is het opvallend te noemen dat er momenteel zoveel weerstand is tegen het flexwerken, omdat het de overheid zelf is die jarenlang gestimuleerd heeft om te werken als zelfstandig ondernemer.

Mijnzzp.nl