Team Mijnzzp

Solvabiliteit

Ben je benieuwd hoe gezond je bedrijf er financieel voorstaat? Niet alleen voor dit moment, maar vooral gericht op de toekomst? Bijvoorbeeld om te weten of je ook op lange termijn in staat bent om je rekeningen allemaal te betalen? De financiële gezondheid van je bedrijf is op een relatief gemakkelijke manier te meten aan de hand van de solvabiliteit. De uitkomst laat namelijk zien of je in de toekomst je betalingsverplichtingen als ondernemer kan nakomen. Financiers en leveranciers vinden het bijvoorbeeld van belang dat de solvabiliteit hoog is.

Inhoudsopgave
Solvabiliteit
Financiële weerbaarheid
Meer zekerheid

Solvabiliteit

Binnen je bedrijf is de verhouding van het eigen vermogen ten aanzien van het totale vermogen de grondslag voor de solvabiliteit. Het gaat erom of deze verhouding bepaalt of je een buffer hebt om op lange termijn de rekeningen te voldoen en schulden af te lossen. Je berekent eerst het verschil tussen de bezittingen en schulden. Dit is het eigen vermogen. Heb je een online boekhoudprogramma dan zijn deze cijfers direct inzichtelijk. Het totale vermogen is het eigen vermogen plus het vreemd vermogen (leningen voor je bedrijf). De formule is dus heel simpel: eigen vermogen / totaal vermogen x 100% = het solvabiliteitspercentage ofwel solvabiliteitsratio.

Financiële weerbaarheid

De financiële weerbaarheid is aan de hand van de solvabiliteit inzichtelijk te maken. Je bedrijf doet het financieel goed als er sprake is van een hoge solvabiliteit. Dit is een prima teken, want je bent als ondernemer in deze situatie minder van externe financiers afhankelijk. Een hoge solvabiliteit laat bijvoorbeeld zien dat je bedrijf in staat is om zelf de investeringen te betalen. Mocht er een financiële tegenslag komen dan zijn er minder zorgen nodig als de solvabiliteit hoog is. Je bent dan namelijk in staat om met het verkopen van bezittingen de opbrengst te gebruiken om schulden af te lossen.

Meer zekerheid

Het spreekt voor zich dat kredietverstrekkers net als leveranciers meer zekerheid hebben als je bedrijf een hoge solvabiliteit heeft. Het risico dat je niet in staat bent om je betalingsverplichtingen na te komen, is dan namelijk veel lager. Daarom gaan zakelijke contacten, leveranciers en banken eerder met je in zee dan wanneer de solvabiliteitsratio verhouding goed is.

Mijnzzp.nl