Team Mijnzzp

ChatGPT

Maak je voor je website gebruik van de chatbot ChatGPT, bijvoorbeeld om teksten te laten schrijven voor een blog? Het is een gemakkelijke manier om content voor je website te produceren door de juiste prompts te gebruiken. Maar het is wel belangrijk te weten dat de chatbot gebruikmaakt van dat wat op het internet te vinden is. Hierdoor kan er mogelijk onjuiste informatie in de tekst komen. Daarom is het altijd belangrijk AI teksten te controleren en rekening te houden met andere factoren, zoals in de invloed op SEO en doelgroepselectie.

Inhoudsopgave
ChatGPT teksten en invloed op SEO
Check je doelgroep

ChatGPT teksten en invloed op SEO

SEO is voor je website belangrijk, omdat je daarmee vindbaar en zichtbaar bent voor je klanten. Als je ChatGPT teksten laat schrijven, is het goed om hiermee rekening te houden. De kans dat een ChatGPT tekst minder scoort in de zoekmachine is namelijk groot. Een originele tekst die door een mens is geschreven, eindigt hoger in de resultaten van de zoekmachine. Het is verder ook goed om te weten dat de chatbot na het invoeren van een prompt op zoek gaat naar allerlei bronnen om daar tekstdelen uit te halen en deze aan elkaar te plakken. De zoekmachine kan dit herkennen en dit heeft een nadelig effect op SEO. Wil je ChatGPT gebruiken voor SEO dan kan je de chatbot wel inzetten om een zelf geschreven tekst voor de zoekmachine te optimaliseren. Wil je teksten van anderen controleren op AI? Maak dan gebruik van een online AI-detector die aangeeft of de tekst door een mens of door AI is geschreven.

Check je doelgroep

ChatGPT is onder meer te gebruiken voor marketingdoeleinden, maar ook hiervoor geldt dat je goed moet opletten. Je kan de chatbot voor klantonderzoek gebruiken, maar dan is het wel belangrijk om heel specifiek te zijn. Het kan anders maar zo voorkomen dat je een doelgroep krijgt uit een ander land dan waar jij je op richt. Dit komt dan niet echt overeen met de werkelijkheid. Een doelgroep in Nederland heeft bijvoorbeeld andere eisen en kenmerken dan een doelgroep in Amerika. Maak je voor marketingdoeleinden gebruik van de chatbot zorg dan dat je nagaat of het inderdaad de juiste doelgroep betreft.

Mijnzzp.nl