Team Mijnzzp

Klantreis marketing

Klantreis marketing biedt ongekende mogelijkheden om klanten binnen te halen en aan je bedrijf te binden. De klantreis is in meerdere onderdelen op te splitsen en varieert van inspelen op de klantbehoefte tot het bevorderen van loyaliteit. Bij een compleet verzorgde klantreis zorg je voor een optimale klantervaring. Dit levert loyale klanten op die ook nog eens actief als ambassadeur voor je bedrijf optreden. Klantreis marketing is daarom als een circulair proces te zien.

Inhoudsopgave
Klantreis marketing als circulair proces
Interactiepunten per fase

Klantreis marketing als circulair proces

Het model voor de klantreis marketing dat McKinsey in het verleden heeft bedacht, bestaat uit een circulair proces. De klantreis start met een klantbehoefte en oriëntatieproces om daarna over te gaan naar een fase van overweging om vervolgens in de beslisfase terecht te komen. Na een aankoop volgt het proces van de gebruiker van het product of de dienst. Daarna start de loyaliteitsfase. Dit is de fase van de terugkerende klant die bovendien gevolgd wordt door de ambassadeursfase. Een optimale klantreis marketing voorziet dan ook in een terugkeer van de klant en van de aankomst van nieuwe klanten.

Interactiepunten per fase

Het is voorop te stellen dat elk bedrijf een unieke klantreis biedt, zodat het belangrijk is om voor je eigen bedrijf de klantreis concreet te maken. Daarnaast is het van belang om per fase van de klantreis aandacht te besteden aan interactiepunten. Denk maar aan de eerste fase van de klantbehoefte. Daar is bijvoorbeeld met je website, maar ook met social mediamarketing op in te spelen. In de gebruikersfase is het van belang om klanten de gelegenheid te geven je product of dienst te beoordelen, maar ook om bereikbaar te zijn. In iedere fase is het bovendien van belang om het kanaal te optimaliseren voor de gebruiker. Denk maar aan een website die je gebruiksvriendelijk uitvoert om de aankoop van een product zo gemakkelijk mogelijk te maken. De bereikbaarheid speelt in iedere fase een grote rol en daarom is het aan te raden deze eveneens te optimaliseren. Maak duidelijk hoe je bereikbaar bent en vermeld indien van toepassing daarbij openingstijden voor telefonisch contact of live chat.

Mijnzzp.nl