Team Mijnzzp

Internal branding

Internal branding heeft alles te maken met hoe jij ervoor zorgt dat je bedrijf verpersoonlijkt naar buiten toe. Het is een belangrijke vorm van marketing om je externe positionering te verstevigen. Dit betekent dat jij als zzp'er invloed uitoefent op de manier waarop anderen naar je bedrijf kijken. Het is voor als ondernemer misschien duidelijk waar jij met je bedrijf voor staat, maar dat is niet zo vanzelfsprekend voor anderen. Daarom is het aan te raden om met internal branding aan de slag te gaan om je bedrijf extern herkenbaar te laten zijn en het imago te verbeteren.

Inhoudsopgave
Doe wat je belooft
Bedrijfsidentiteit benadrukken
Verpersoonlijking van je bedrijf

Doe wat je belooft

Het is bij internal branding belangrijk om te doen wat je belooft. Consumenten hebben vaak een natuurlijk wantrouwen in bedrijven en het is de kunst om daar vertrouwen van te maken. Dit is mogelijk door na te komen wat je belooft. Daarom is het belangrijk om in uitingen en communicatie duidelijkheid te bieden en afspraken na te komen. Op deze manier bouw je aan een stevig en betrouwbaar bedrijfsimago.

Bedrijfsidentiteit benadrukken

Internal branding is bij grote bedrijven populair, maar als zzp'er is het ook een uitstekend marketingmiddel om je bedrijfsidentiteit te benadrukken. Het is daarbij van belang om authentiek over te komen. De consument heeft er niets aan als je bijvoorbeeld van alles belooft, maar het in de praktijk heel anders blijkt te zijn. Je kan de bedrijfsidentiteit benadrukken door met een missie en een visie te komen. Dit schept duidelijkheid voor iedereen die met je bedrijf in contact komt.

Verpersoonlijking van je bedrijf

Een ander aspect van internal branding heeft betrekking op de verpersoonlijking van je bedrijf. Heb je bijvoorbeeld werknemers in dienst? Het is ook belangrijk dat je medewerkers meegaan in het proces van internal branding om de verpersoonlijking van je bedrijf uit te dragen. Dit zorgt bovendien voor meer productiviteit en creativiteit net als voor consistentie in het uitdragen van je bedrijfsidentiteit. Internal branding omvat allerlei elementen, van het doorvoeren van een huisstijl in alle uitingen tot de wijze waarop je bijvoorbeeld met klanten communiceert. Wees consequent om zo te bouwen aan een stevig merk en herkenbare bedrijfsidentiteit.

Mijnzzp.nl