Team Mijnzzp

Deliveroo bezorger

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in de zaak Deliveroo, waarbij gesteld is dat de bezorgers van dit bedrijf niet als zzp'er zijn aan te merken. De bezorgdienst is zelf al uit Nederland vertrokken voordat de uitspraak van de Hoge Raad is gedaan. Je ziet dan ook geen fietskoeriers van Deliveroo meer in het straatbeeld. De uitspraak heeft echter wel mogelijk gevolgen voor andere partijen die eenzelfde werkwijze hanteren met zogenoemde schijnzelfstandigen.

Inhoudsopgave
Meer rechtszaken over schijnzelfstandigen
Streep door bedrijfsmodel
Nieuwe wetgeving op komst

Meer rechtszaken over schijnzelfstandigen

Schijnzelfstandigheid heeft betrekking op een situatie, waarin je als zzp'er aan het werk bent, maar gelet op alle omstandigheden eigenlijk volgens de Belastingdienst een werknemer bent.

Er lopen wat dat betreft meer rechtszaken over de vraag of medewerkers aan het werk zijn als zzp'er of als werknemer. Zo vindt er in de maand mei een rechtszaak plaats over de vraag of er sprake is van uitzendkrachten of van zzp'ers bij gebruikers van Temper (horecaplatform). Een maand later volgt een rechtszaak, waarbij het hof een oordeel velt over de taxichauffeurs die voor Uber werkzaamheden verrichten.

Streep door bedrijfsmodel

Overigens is het platform Helpling eerder al failliet gegaan door een uitspraak van de rechter. Deze velde namelijk het oordeel dat de schoonmakers van Helpling uitzendkrachten zijn en geen zzp'er. De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Deliveroo laat zien dat bedrijven zich bewust moeten zijn van de mogelijkheid dat zzp'ers in bepaalde situaties zijn aan te merken als werknemer. Het gaat hierbij onder meer om zzp'ers die arbeid verhuren aan bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven en zorginstellingen.

Nieuwe wetgeving op komst

Het thema schijnzelfstandigheid staat al jaren in de schijnwerpers. Minister Van Gennip van Sociale Zaken is momenteel bezig met een nieuwe wet. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet helderheid schept in wanneer er sprake is van werkzaamheden die verricht worden als werknemer of als zzp'er. Het is middels een brief van de minister aan de Tweede Kamer al duidelijk geworden dat jurisprudentie invloed gaat hebben op de nieuwe wetgeving. De uitspraak van de Hoge Raad die betrekking heeft op Deliveroo is wat dat betreft als jurisprudentie te zien.

Mijnzzp.nl