Team Mijnzzp

Maaltijdbezorger

Volgens advocaat-generaal De Bock, een belangrijke adviseur voor de Hoge Raad, zijn de maaltijdbezorgers van Deliveroo werknemers en geen zzp'ers. Het onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, is in lijn met de uitspraak die het gerechtshof in Amsterdam eerder in februari 2021 al deed. De verwachting is dat de Hoge Raad eind december definitief uitspraak zal doen. Dit betekent waarschijnlijk dat medewerkers met terugwerkende kracht recht hebben op een gewone arbeidsovereenkomst.

Inhoudsopgave
Maaltijdbezorger Deliveroo
Toename van zzp maaltijdbezorgers

Maaltijdbezorger Deliveroo

Maaltijdbezorger Deliveroo is in 2015 in Nederland begonnen met bezorgen en ging in 2018 gebruikmaken van een zzp constructie. De werknemers konden via een speciaal systeem inloggen en opdrachten aannemen of weigeren. Het was steeds Deliveroo die de hoogte van de vergoeding bepaalde. De zzp'ers die voor Deliveroo werkten hadden alleen de optie om een opdracht aan te nemen of te weigeren.

Het was de Vakbond FNV die diverse keren een rechtszaak aanspande tegen maaltijdbezorger Deliveroo. Met het advies van de Hoge Raad is het de verwachting dat werknemers straks met terugwerkende kracht gewoon recht hebben op een vast uurloon, vakantiedagen en toeslagen.

Toename van zzp maaltijdbezorgers

Er zijn inmiddels ruim tweeduizend zzp maaltijdbezorgers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het zijn niet alleen de vakbonden die tegen deze constructie zijn. Ook de Europese Commissie heeft eerder aangegeven geen voorstander te zijn. Er is dan ook sprake van een wetsvoorstel die maaltijdbezorgers beter moet beschermen. Het is overigens niet zo dat er sprake is van een toekomstig algeheel verbod. Wel is de verwachting dat er betere bescherming komt.

Mijnzzp.nl