Team Mijnzzp

Fiscale handreikingen

Het is als je de boekhouding of aangifte inkomstenbelasting als ondernemer zelf doet niet altijd gemakkelijk om alle regels bij te houden en te interpreteren. Bijvoorbeeld als het gaat om een auto van de zaak, maar ook met betrekking tot de winstvrijstelling. Er is over deze onderwerpen uiteraard altijd informatie beschikbaar op de website van de Belastingdienst, maar dit schept niet altijd duidelijkheid. Die is wel te vinden in de fiscale handreikingen die vanaf nu door iedereen te raadplegen zijn op de site van de Belastingdienst.

Inhoudsopgave
Kennis met breder publiek delen
Handreiking zelfstandigenaftrek

Kennis met breder publiek delen

De Belastingdienst heeft besloten om de fiscale handreikingen voor een breder publiek toegankelijk te maken. De handreikingen zijn in principe bedoeld voor alle fiscaal dienstverleners, maar nu voor iedereen toegankelijk. Doe je de belastingaangifte zelf en twijfel je over een bepaald onderwerp dan biedt de fiscale handreiking meer inzicht. De fiscale handreikingen hebben op allerlei specifieke onderwerpen betrekking. Bijvoorbeeld of er sprake is van het opgeven van winst op de aangifte IB of van resultaat uit overige werkzaamheden, maar ook over regels ten aanzien van de aftrekbaarheid van eten en drinken. Overigens is op dezelfde webpagina ook informatie te vinden over fiscale veranderingen die betrekking hebben op verschillende jaren. Niet alle informatie is relevant voor zzp'ers, omdat de focus ligt op intermediairs ofwel fiscaal dienstverleners. Je kan er echter je voordeel meedoen als je meer wilt weten over een bepaald onderwerp.

Handreiking zelfstandigenaftrek

Een voorbeeld van een fiscale handreiking heeft betrekking op verdiepende informatie over allerlei onderwerpen, zoals over de zelfstandigenaftrek. Hier zijn twee criteria op van toepassing, zoals dat je ondernemer moet zijn voor de inkomstenbelasting en voldoet aan het urencriterium. De fiscale handreiking over de zelfstandigenaftrek voorziet in uitgebreide informatie over de uren die mee mogen tellen om aan het urencriterium te voldoen. De Belastingdienst komt in de praktijk vaak situaties tegen, waarin ondernemers veronderstellen aan het urencriterium te voldoen, maar waarbij het aan bewijslast ontbreekt. Om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen, is het echter belangrijk om voldoende aannemelijk te maken dat er voldaan is aan het urencriterium. Wil je meer weten over dit onderwerp of andere thema’s dan kan je naar de website van de Belastingdienst.

Mijnzzp.nl