Team Mijnzzp

Freelancer

De Belastingdienst heeft jarenlang niet gehandhaafd op schijnzelfstandigheid, maar daar komt met ingang van 2025 en verder in 2026 verandering in. Er is een groot aantal zzp'ers dat werkzaam is in een constructie van schijnzelfstandigheid. Het gaat erom dat er in feite sprake is van een arbeidsrelatie in de vorm van een dienstverband. Opdrachtgevers zorgen met een constructie van schijnzelfstandigheid voor een disbalans in en voldoet onttrekken zich aan de verplichtingen die uit een dienstverband voortkomen. Denk maar aan het afdragen van loonbelasting. De hernieuwde handhaving betekent voor zzp'ers, dat het verstandig is om van een modelovereenkomst gebruik te maken.

Inhoudsopgave
Modelovereenkomst zzp
Zzp'er met werknemersrechten

Modelovereenkomst zzp

Er geldt geen verplichting om gebruik te maken van een modelovereenkomst, maar het schept wel duidelijkheid in de aard van de relatie tot de opdrachtgever. Het is dan voor beide partijen duidelijk dat er geen sprake is van loondienst, maar van een zzp opdracht. Het heeft namelijk nogal grote gevolgen als niet duidelijk is of er sprake is van een arbeidsrelatie. Het kan zelfs betekenen dat je als zzp'er ineens als werknemer wordt beschouwd. Dat is niet gunstig voor de ondernemer, maar ook niet voor de opdrachtgever. De opdrachtgevers krijgen bij schijnzelfstandigheid mogelijk te maken met terugvorderingen. Ze moeten dan alsnog belastingen en premies betalen. Er vloeien bij de constatering dat er sprake is van schijnzelfstandigheid ook andere verplichtingen uit voort. Denk maar aan afdracht voor pensioen of het betalen van vakantiegeld.

Zzp'er met werknemersrechten

Schijnzelfstandigheid is in brede zin aanwezig op de arbeidsmarkt en er zijn zelfs bronnen die menen dat er 200.000 van het huidige aantal zzp'er op deze basis werkzaam zijn. Dat is een groot aantal, want er zijn in Nederland ongeveer 1,6 miljoen ondernemers met een eenmanszaak. Dit betekent ook dat zzp'ers die tot de groep schijnzelfstandigen behoren, mogelijk werknemersrechten gaan claimen. Ook hebben pensioenfondsen dan de mogelijkheid om pensioenpremies op te eisen en dat heeft grote financiële gevolgen voor opdrachtgevers die als werkgevers worden beschouwd. Overigens wordt het handhavingsmoratorium met ingang van 2025 opgeheven, maar gaat de Belastingdienst de handhaving pas voor 2026 in de plannen opnemen.

Mijnzzp.nl