Team Mijnzzp

Meubelmaker

De Kamer van Koophandel heeft op 18 april 2023 cijfers gepubliceerd, waaruit blijkt dat er sprake is van een grote toename van zzp meubelmakers. In vergelijking met vijf jaar geleden is er een groei van 20% van het aantal bedrijven in de meubelindustrie en interieurbouw. In totaal staan er nu ongeveer 11.000 bedrijven ingeschreven in deze branches tegen 9.000 in 2018. De toename in de meubelbranche komt onder meer voort uit ondernemers die zich als zzp'er laten inhuren door grote bedrijven. Daarnaast zijn er zzp meubelmakers die ook in opdracht werken.

Inhoudsopgave
Startende zzp meubelmakers
Toenemende belangstelling voor meubelindustrie
Meeste meubelmakers in Noord-Holland en Noord-Brabant

Startende zzp meubelmakers

De groei van het aantal bedrijven in de meubelindustrie en interieurbouw is grotendeels te danken aan zzp meubelmakers die als ondernemer gaan werken. Het gaat onder meer om zzp'ers die eerder al in de branche actief waren, maar nu zelf een eigen bedrijf zijn gestart. Er is bovendien sprake van een groei van zzp meubelmakers die vanuit een hobby zijn begonnen en een bedrijf zijn gestart. Het komt ook voor dat er meubelmakers zijn die in loondienst werken en daarnaast een onderneming zijn gestart.

Toenemende belangstelling voor meubelindustrie

De belangstelling voor de meubelindustrie en interieurbouw neemt bovendien toe. Dit is onder meer af te leiden uit het aantal leerlingen dat zich aanmeldt voor een opleiding meubel maken of opleiding houtbewerking. Er is nog altijd een grote vraag naar personeel in de meubelbranche. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er steeds meer meubelbedrijven die zzp'ers inhuren. Bovendien is de vraag naar nieuwe meubels onverminderd groot en hierdoor ook de vraag naar meubelmakers. Dat de vraag naar nieuwe meubels groot is, komt voor een deel ook door de krappe woningmarkt. Er verhuizen minder mensen en daarom bestaat er meer interesse om de eigen woning van een nieuw interieur te voorzien.

Meeste meubelmakers in Noord-Holland en Noord-Brabant

Uit de cijfers van KVK Data blijkt dat een groot deel van de bedrijven die in de interieurbouw actief zijn in Noord- Brabant en Noord-Holland gevestigd zijn. Het gaat om bijna 5.000 bedrijven in totaal. In Flevoland en in Zeeland zijn het minste aantal bedrijven in de interieurbouw gevestigd.

Mijnzzp.nl