Team Mijnzzp

Elektrische bestelbus

Met ingang van 1 juli 2024 is het voor ondernemers, zoals zzp'ers verplicht om voor het rijden in een elektrische bestelbus een groot rijbewijs te hebben. Het gaat hierbij om elektrische bestelbussen, die zwaarder zijn dan 3.500 kilogram (massa en belading). Hier is namelijk een rijbewijs C voor nodig dat gelijk staat aan een vrachtwagenrijbewijs. Eerder was er nog hoop dat er een vrijstelling zou komen voor zzp'ers en andere ondernemers, maar dit is van de baan.

Inhoudsopgave
Meer dan 20.000 elektrische bestelbussen
Alternatief

Meer dan 20.000 elektrische bestelbussen

Er zijn momenteel al meer dan 20.000 elektrische bestelbussen in het land. Daarvan is er een groot aantal dat boven het maximum massa uitkomt om er met een B-rijbewijs in te mogen rijden. Er is tot nu toe sprake van een vrijstelling om elektrisch rijden voor bedrijven te stimuleren, maar er komt geen definitieve vrijstelling. De verplichting om vanaf 1 juli 2024 met een C rijbewijs te rijden, kan ondernemers in de problemen brengen. De gedoogsituatie eindigt zelfs al per 1 januari 2024. Demissionair minister Harbers heeft echter besloten dat de handhaving erop pas plaatsvindt vanaf 1 juli 2024. Wie vanaf dat moment nog in een elektrische bestelbus rijdt die te zwaar is voor een rijbewijs B en geen rijbewijs C heeft, loopt het risico om een boete te krijgen.

Alternatief

Een mogelijkheid om te ontkomen aan het halen van een rijbewijs C, is het overstappen naar een diesel bestelbus. Daarin is het nog wel toegestaan om met rijbewijs B de weg op te gaan. Een andere optie is om de geregistreerde elektrische bestelbus in het kentekenregister aan te passen naar een lager gewicht. Op deze manier is het eveneens mogelijk om de verplichting om met rijbewijs C te gaan rijden, te omzeilen. Dit heeft alleen wel als nadeel dat er minder gereedschap, materiaal of goederen in zijn te vervoeren. De keuze van Harbers om niet tot een definitieve vrijstelling over te gaan, krijgt mogelijk een negatief effect. Bijvoorbeeld als zzp'ers overstappen naar een dieselbus, waarbij de CO2-uitstoot juist niet wordt teruggedrongen. Er dient zich bij dieselbussen overigens wel een ander probleem aan, want vanaf 1 januari 2025 is er sprake van emissievrije zones.

Mijnzzp.nl