Team Mijnzzp

Zorg

Het Fiscaal Kader voor zzp-ers in de zorg had al ingevoerd moeten zijn, maar van uitstel komt afstel. Dat is dan ook precies wat er nu gebeurd is. De Belastingdienst noemt het Fiscaal Kader namelijk onuitvoerbaar. Dat heeft de dienst aan het ministerie gemeld in een memo. Het kader sluit ook niet aan op de actuele wetten en regels. Hierdoor is er sprake van onuitvoerbaarheid. Het Fiscaal Kader komt er op deze manier dus niet, maar dat betekent wel dat de zzp zorg te maken krijgt met de invoering van de wet VBAR, die voor alle zzp'ers gaat gelden.

Inhoudsopgave
Doel van Fiscaal Kader
Wet VBAR

Doel van Fiscaal Kader

Het doel van de invoering van het kader was om het aantal zzp'ers in de zorg te verminderen. Dit met als concreet voorstel dat zzp'ers in de zorg maximaal 28 uren per week als zelfstandige mogen werken met de voorwaarde dat er minimaal twee opdrachtgevers zijn. Daarnaast schrijft het kader voor dat de zelfstandig ondernemers in de zorg aan specifieke kwaliteitseisen dienen te voldoen. Het gaat hierbij onder meer om aansluiting bij een geschillencommissie, maar ook om met professionele standaarden te werken en deze vast te leggen. Ook de toepassing van intervisie en het registeren van werkincidenten behoren tot de voorwaarden van het Fiscaal Kader dat nu voor de Belastingdienst onuitvoerbaar blijkt te zijn.

Wet VBAR

De wet VBAR ofwel wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden gaat met het niet doorgaan van het Fiscaal Kader ook van toepassing zijn op zorg zzp'ers. Overigens is het wetsvoorstel nog niet voorgelegd aan de Tweede Kamer, zodat deze wet die gepland stond per 1 januari 2025 ook uitstel krijgt. Deze wet ziet toe op het voorkomen van schijnzelfstandigheid, maar het ziet ernaar uit dat de invoering ervan een jaar opschuift naar 1 januari 2026. Het is de verwachting dat de Belastingdienst afwacht met het handhaven tot de invoering van de nieuwe wet een feit is. Het is wat dat betreft wel de bedoeling dat het handhavingsmoratorium zo spoedig mogelijk verdwijnt. Het demissionair kabinet is er in elk geval druk mee bezig en gaat door met de invoering van het wetsvoorstel.

Mijnzzp.nl