Team Mijnzzp

Zorg

De ministeries van Volksgezondheid en het ministerie van Sociale Zaken en Financiën zijn van mening dat het aantal zzp'ers in de zorg moet dalen. Bovendien zijn deze ministeries de mening toegedaan dat er een gerichte aanpak moet komen van schijnzelfstandigheid. Er zijn hierover afspraken gemaakt met de Belastingdienst en de zorgsector. Deze worden neergelegd in een convenant. De afspraken hebben onder meer als doel dat er geen medewerkers in verkapte loondienst meer bij zorgaanbieders gaan werken.

Stijging zzp'ers in zorg

Het aantal zzp'er in de zorg is in 2022 met 30% gestegen naar een totaal van 147.000 zelfstandig ondernemers. De stijging van het afgelopen jaar is geen trend, want de laatste jaren neemt het aantal zzp'ers in de zorg al toe. Het blijkt dat via zzp-inhuur er tegenwoordig al 10% van de zorgfuncties worden vervuld. Minister Conny Helder geeft aan dat daar veel schijnzelfstandigen toebehoren. Het exacte aantal is alleen niet bekend. Een schijnzelfstandige is te omschrijven als een medewerker die dezelfde taken heeft als eerder in loondienst, maar nu via zzp-inhuur.

Tijd om tij te keren

Het tij van de grote aantallen zzp'ers in de zorg is te keren aan de hand van twee maatregelen. Naast het bestrijden van schijnzelfstandigheid in de zorg is het belangrijk om het werken in loondienst aantrekkelijker te maken. Daar zijn in de cao’s al afspraken over gemaakt, maar moet in de toekomst nog verder vorm krijgen. Een voorbeeld van een gemaakte afspraak is dat werknemers met een vast contract meer zeggenschap hebben, zoals betreffende de inroostering. Overigens gaat de Belastingdienst met ingang van 2025 handhavend optreden indien er sprake is van schijnzelfstandigheid. Het is niet van het ene op het andere moment mogelijk om het tij te keren, maar met het convenant is er een stap in de goede richting te zetten.

Bemiddelingsbureaus zzp-inhuur

Bemiddelingsbureaus hebben een verdienmodel betreffende de zzp-inhuur en daar wil minister Helder graag mee in gesprek gaan. Er zijn bemiddelingsbureaus die er agressieve wervingstechnieken op na houden en zelfs al studenten benaderen die nog geen diploma hebben om na het afronden van de studie als zzp'er in de zorg te gaan werken.

Mijnzzp.nl