Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

Nieuwbouw kantoor

Het wettelijk minimumtarief van 16 euro per uur gaat niet door voor zzp’ers, maar FNV Bouw en Wonen ziet wel graag een hoger en eerlijk tarief tegemoet. De vakbond is blij met het niet doorgaan van het wettelijke minimumuurtarief voor zelfstandigen. In plaats van het lage tarief van 16 euro is het idee om zelfstandigen in de bouw een tarief te laten hanteren van minimaal 45 euro per uur. Het voorstel is om dat eerlijke tarief in een volgende cao vast te leggen.

Eerlijk inkomen voor zzp’er in de bouw

Een zzp’er in de bouw heeft met verschillende uitgaven te maken die een minimumtarief van 45 euro per uur rechtvaardigen. Deze ondernemers zijn onder meer geld kwijt aan een verzekering voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. Ook is het voor deze beroepsgroep belangrijk zich tegen aansprakelijkheid en ongevallen te verzekeren. Daarnaast zijn er nog uitgaven of reserveringen voor werkloosheid en scholing. Dan zijn de ondernemers in de bouw nog niet eens aan werk toegekomen. Daar zijn eveneens uitgaven voor nodig, zoals voor gereedschappen, materialen en vervoer.

45 euro reëel uurloon in 2020

Er is enkele jaren geleden door Bouwend Nederland een berekening uitgevoerd om een reëel uurloon vast te stellen. Dat kwam toen uit op een bedrag van 38 euro. Dat uurtarief voorzag in een netto inkomen dat te vergelijken is met een medewerker die op basis van de cao in loongroep D was ingedeeld. Bijvoorbeeld een medewerker in de functie van vakkundig en ervaren timmerman. Met de correctie van inflatie komt het bedrag van 38 euro nu in 2020 uit op een uurtarief van 45 euro. Door dit tarief vast te leggen in de cao komt er een eerlijk inkomen tot stand voor de zzp’er in de bouw. Bovendien krijgen werkgevers hierdoor geen kans meer om zelfstandigen en werknemers tegen elkaar uit te spelen. FNV Bouw en Wonen ziet de cao als een basis voor iedereen die in de bouwsector werkzaam is. Uiteraard dienen de werkgevers in deze branche zich wel bereid te verklaren om hierover tot afspraken te komen. Dan is een eerlijk tarief voor zzp’ers in de bouw een stap dichterbij.

Mijnzzp.nl