Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

Werkplaats

Het afgelopen jaar was het kabinet voornemens om met ingang van 2021 een minimumtarief voor zzp’ers in te stellen. De achterliggende gedachte was om zo te voorkomen dat mensen werken voor een tarief dat niet voldoende is om van rond te komen. Tevens was er de gedachte dat hiermee schijnzelfstandigheid kan worden voorkomen. Nu is bekend geworden dat het kabinet afziet van het plan om een wettelijk minimumtarief in te voeren voor zzp’ers. De reden daarvoor is dat de administratieve belasting te groot is voor de zelfstandig ondernemers.

Wel een webmodule tegen schijnzelfstandigheid

Het kabinet gaat niet verder met de invoering van een minimumtarief voor zelfstandig ondernemers, maar komt wel met een webmodule. Het gaat hier om een hulpmiddel voor opdrachtgevers om te onderzoeken of er sprake is van het inhuren van een zelfstandige of werknemer. Het verschil is belangrijk, want indien de Belastingdienst het ziet als het inhuren van een werknemer zitten daar gevolgen aan vast. In dat geval moet de opdrachtgever loonbelasting betalen en werknemersverzekeringen regelen.

Er is al sprake van een testfase en daaruit blijkt dat het in een kwart van de gevallen helder is dat het een ondernemer betreft. Er is in 27% van de geteste situaties echter geen duidelijkheid. Dat heeft te maken met de omschrijving van te specifieke werkzaamheden. De testfase van de webmodule wijst uit dat 48% van de werksituaties laat zien dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit in verband met de aard van de werkzaamheden en afspraken tussen de opdrachtgever en ingehuurde werker.

Geen zekerheid verwacht door webmodule

Het Platform Zelfstandige Ondernemers heeft zich kritisch uitgelaten over de invoering van de webmodule. De uitkomsten zijn niet dusdanig dat er sprake is van een waardetoekenning. Het is bovendien zo dat zelfs rechters het niet altijd eens zijn of het een opdracht betreft of dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het was, is en blijft dan ook moeilijk om vast te stellen wat de arbeidsrelatie is. Naar verwachting is het mogelijk om de webmodule aan het einde van het jaar op vrijwillige basis te raadplegen in een pilot.

Mijnzzp.nl