Team Mijnzzp

Winkel

Er zijn veel mensen die graag een eigen bedrijf willen starten. Het aantal nieuwe bedrijven in Nederland groeit dan ook hard, wat voornamelijk toe te schrijven is aan nieuwe zzp-ers. In 2015 zijn er maar liefst 51.397 nieuwe zzp-bedrijven opgericht waardoor alleen al het aantal zzp-bedrijven binnen Nederland uitkomt op 928.279 (2015). Het totaal aantal bedrijven binnen Nederland bedraagt eind 2015 volgens de Kamer van Koophandel 1.777.183. Meer dan de helft van alle bedrijven binnen Nederland is dus een zzp-bedrijf. Ook zijn er relatief gezien veel 65-plussers die een eigen onderneming starten, of ze werken na hun 65-ste door als ondernemer. Het aantal 65-plussers dat een eigen onderneming runt bedraagt begin 2016 ruim 117.114. Deze grote toename van aantal zzp-bedrijven heeft alles te maken met de veranderende arbeidsmarkt, die om steeds meer flexibiliteit vraagt. Als meer dan de helft van alle bedrijven uit zzp-bedrijven bestaat is de verandering op de arbeidsmarkt niet te meer te ontkennen en zal het aantal zzp-ers waarschijnlijk alleen maar toenemen de komende jaren.

Bezint eer ge begint

Ondanks dat iedereen tegenwoordig zelfstandig ondernemer lijkt te willen worden is het wel belangrijk om goed na te denken of het bestaan als zelfstandig ondernemer wel bij je past. Het starten van een eigen onderneming geeft geen enkele garantie op een succesvol bedrijf. Er zijn veel ondernemers die snel weer stoppen, omdat het runnen van een eigen bedrijf in de praktijk nog niet zo makkelijk blijkt.

De redenen dat ondernemers stoppen kunnen verschillend van aard zijn, dit is voor iedereen persoonlijk. Enkele veelvoorkomende oorzaken zijn: te impulsief gestart, verkeerde voorlichting, geen financiële buffer of het niet uitvoeren van een marktonderzoek met betrekking tot het business model. Ook zijn er redelijk veel zzp-ers die tijdelijk werken als zzp-er om een bepaalde periode te overbruggen. Het is zeker niet zo dat alle zzp-ers stoppen omdat ze geen opdrachten krijgen. Ook zijn er relatief gezien veel zzp-ers die parttime werken.

Stappenplan eigen bedrijf starten

Wanneer toch het besluit is gevallen om als zzp-er te gaan werken is het erg belangrijk om je huiswerk te doen. Een goed stappenplan hoort hier zeker bij. In het stappenplan kunnen meerdere onderdelen opgenomen worden waardoor je belangrijke vragen voor jezelf kan beantwoorden, zoals: is er voldoende financiële zekerheid, is er vraag naar mijn expertise of product, hanteer ik het juiste uurloon, heb ik een goed netwerk of de belangrijke vraag: past het ondernemen wel echt bij mij. Deze vragen zijn persoonlijk en kunnen alleen beantwoord worden door jezelf. Een goed stappenplan is voor iedereen persoonlijk en kan openstaande vragen op een makkelijke manier inzichtelijk maken door ze op papier te zetten.

Een stappenplan is geen ondernemingsplan maar moet gezien worden als een belangrijke voorbereidende stap. Door het uitvoeren van een stappenplan worden uw eigen kwaliteiten zichtbaar. Een stappenplan helpt om op een gestructureerde manier te werken zonder dat er belangrijke vragen vergeten worden.

Onderwerpen stappenplan eigen bedrijf starten:

  • Aan welke wettelijke eisen moet mijn bedrijf voldoen
  • Wat is mijn financiële situatie (financiering of niet)
  • Wat gaat mijn bedrijfsnaam worden (herkenbaarheid)
  • Wat verwacht je zelf precies van het bedrijf (doelstellingen)
  • Wat moet ik doen om aan klanten te komen
  • Wat zijn mijn kwaliteiten precies
  • Wat of wie is precies mijn doelgroep
  • Welke rechtsvorm moet ik hanteren
  • Wie gaat de administratie uitvoeren
  • Welk uurtarief moet ik hanteren

Ondernemingsplan schrijven

Een ondernemingsplan schrijven is niet verplicht maar zal voor sommige startende ondernemers wel noodzakelijk zijn. Een ondernemingsplan gaat veel verder dan een stappenplan, omdat deze veel uitgebreider zal moeten zijn. Een andere benaming voor een ondernemersplan is ook wel businessplan of bedrijfsplan. Een ondernemingsplan is meestal nodig wanneer een startende ondernemer een financieringsbehoefte heeft.

Een ondernemersplan moet niet onderschat worden, omdat deze sterk onderbouwd zal moeten zijn wil de startende ondernemer kans maken op een bedrijfsfinanciering. Dit betreft niet alleen mogelijke financieringen bij banken maar ook bijvoorbeeld bij durfinvesteerders of venture capitalists.

Mijnzzp.nl