Team Mijnzzp

Kantoor

Er is al veel geschreven over de toekomstige verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers (BAZ) en daar is weer wat nieuws aan toe te voegen. Demissionair minister van Gennip heeft onlangs namelijk een nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium gelanceerd, dat beter zou aansluiten op de situatie van zelfstandigen. Er is op 24 april 2024 een brief verzonden aan de Tweede Kamer, waarin het nieuwe criterium drempelfunctievariant wordt genoemd. Er is eerder door de Stichting van de Arbeid geadviseerd om van de WIA uit te gaan. Hierbij speelt de resterende verdiencapaciteit een belangrijke rol bij arbeidsongeschiktheid. De drempelfunctievariant kent een andere invulling. De afkorting BAZ staat voor Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen.

Inhoudsopgave
Drempelfunctievariant als alternatief voor WIA-variant
Duidelijkheid voor zelfstandig ondernemers

Drempelfunctievariant als alternatief voor WIA-variant

Van Gennip heeft laten weten dat de geadviseerde WIA- te ingewikkeld is en niet aansluit op de situatie van zelfstandig ondernemers. Het wetsvoorstel moet natuurlijk uit te voeren zijn, waarbij de betaalbaarheid van belang is, maar ook uit te legen zijn. Er is door haar samen met het UWV daarom gewerkt aan een alternatief, waar de drempelfunctievariant uit naar voren is gekomen. Deze variant houdt in dat een zzp'er een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan krijgen indien het niet mogelijk is meer te verdienen dan het geldende minimumloon. Bij de WIA-variant wordt gekeken naar het verschil wat een persoon heeft verdiend voor de arbeidsongeschiktheid en welke verdiencapaciteit er nog resteert. Hierbij draait het dus vooral op wat een persoon nog kan verdienen.

Duidelijkheid voor zelfstandig ondernemers

De drempelfunctievariant biedt meer duidelijkheid voor zelfstandig ondernemers als deze arbeidsongeschikt raken. De uiteindelijke uitkering zal ook nooit hoger zijn dan het wettelijk minimumloon. Er ontstaat wat dat betreft een verschil tussen werknemers en zzp'ers die arbeidsongeschikt raken. De eerstgenoemde groep kan op basis van de WIA bijvoorbeeld wel in aanmerking komen voor een hogere uitkering dan het bedrag van het minimumloon. Dit heeft te maken met de resterende verdiencapaciteit. De drempelfunctievariant gaat gepaard met een lagere premie en het beoordelingsproces voor het UWV is bovendien gemakkelijker uit te voeren. De drempelfunctievariant biedt in elk geval helderheid, maar er is verder nog geen duidelijkheid over eventuele referentiefuncties die daarop van toepassing zijn. Het volledige wetsvoorstel wordt overigens binnenkort gepresenteerd, waarna er nog een internetconsultatie plaatsvindt.

Mijnzzp.nl