Team Mijnzzp

Funnel marketing

De gedachte achter full funnel marketing is dat potentiële klanten een aantal fasen doorlopen alvorens er actie volgt. Een consument die een bank wil kopen, oriënteert zich eerst tijdens de oriëntatiefase. Dit is te zien als het begin van de klantreis en full funnel marketing speelt op iedere fase van de klantreis in. Er zijn doorgaans namelijk meerdere contactmomenten nodig voordat een potentiële klant ook echt klant wordt. Speel daarom in op de behoefte van de klant en stem de strategie af op de fase van de klantreis. De kracht van funnel marketing is dat de conversie toeneemt.

Inhoudsopgave
Full funnel marketing toepassen met een model
Marketingkanalen
Klantenbinding

Full funnel marketing toepassen met een model

Het toepassen van full funnel marketing begint met een model, zoals AIDA. Je trekt als eerste de aandacht (Awareness) om daarna in de volgende fase interesse op te wekken (Interest). Daarna komt de fase, waarin de klant het verlangen krijgt om over te gaan tot een aankoop (Desire) om in de vierde fase tot actie over te gaan (Action). Je kan bij full funnel marketing ook gebruikmaken van een ander model, namelijk ToFu, MoFu, BoFu. Top of the Funnel staat hierbij voor Awareness, Middle of the Funnel voor Consideration en Bottom of the Funnel voor Conversion.

Marketingkanalen

Er zijn voor het toepassen van full funnel marketing verschillende marketingkanalen en instrumenten van belang. Bij het AIDA model spelen social media bijvoorbeeld een rol in de eerste fase, net als SEO. Hiermee maak je klanten bewust van je aanwezigheid om vervolgens de interesse op te wekken. In de tweede fase is SEA toe te passen net als de inzet van display. Als er interesse bestaat, is het tevens mogelijk om te beginnen met e-mailmarketing om vervolgens een mail funnel te starten. Het uiteindelijke doel is dat de klant een actie inzet. Dit is te bereiken door met full funnel marketing op iedere fase in te spelen.

Klantenbinding

Nadat een klant een actie heeft voltooid, is het belangrijk om deze klant te behouden en aan klantenbinding te doen. E-mailmarketing kan wat dat betreft een belangrijke rol blijven spelen en de betrokkenheid met je bedrijf vergroten. Vanzelfsprekend kan het nodig zijn om de B2b-markt op een andere manier te benaderen.

Mijnzzp.nl