Team Mijnzzp

Vlag EU

Sinds 12 juli is de EU-verordening ingevoerd die betrekking heeft op de regelgeving voor Platform-to-Business. Er zijn in de P2B-verordening onder meer regels opgenomen ten aanzien van de beslechting van geschillen. Ook dienen de platforms transparant te zijn in de algemene voorwaarden. Verder schrijven de nieuwe regels voor dat de volgorde van zoekresultaten moet zijn vastgelegd.

Digitale platforms

Er zijn steeds meer digitale platforms actief waar ondernemers massaal gebruik van maken. Eem simpel voorbeeld is een restaurant dat via een digitaal platform maaltijden thuisbezorgd. Of aan een ontwikkelaar van een app die deze onder de aandacht van het grote publiek wil brengen. Zo zijn er ook retailers die online kleding of huishoudelijke apparatuur wil verkopen. In allerlei branches zijn er platforms beschikbaar, zo ook voor kappers die hun klanten online een afspraak willen laten maken. De coronacrisis heeft er nog een schepje bovenop gedaan. Sinds de crisis zijn er nog meer ondernemers die hun producten of diensten aanbieden via digitale platforms.

Onduidelijke voorwaarden verleden tijd

Het komt regelmatig voor dat ondernemers die van een digitaal platform gebruik willen maken tegen problemen aanlopen. Bijvoorbeeld omdat de voorwaarden niet helemaal duidelijk zijn. Nu de P2B sinds 12 juli is ingevoerd, dienen de platforms duidelijkheid te scheppen in de algemene voorwaarden. Hierdoor is er onder meer sprake van een betere bescherming van kleine ondernemers.

De P2B voorziet via meerdere wegen in een eerlijke en transparante verhouding. Het is bijvoorbeeld ook zo dat er duidelijkheid moet zijn als het platform zelf producten aanbiedt in verhouding tot de producten van ondernemers. Indien er sprake is van een geschil kan de ondernemer zonder kosten terecht bij het platform met als doel tot een snelle afhandeling te komen. De regel voor geschillenbeslechting gelden niet voor kleine platforms met minder dan 50 personeelsleden een jaaromzet beneden de tien miljoen euro.

De P2B-verordening is van toepassing op alle platforms in de EU waarbij er sprake is van een aanbod van producten of diensten. De ontwikkelingen stoppen niet bij de invoering van de P2B. Nederland ziet graag dat er ook mogelijkheden komen om maatregelen te nemen met betrekking tot platforms waar ondernemers haast niet omheen kunnen.

Mijnzzp.nl