Team Mijnzzp

Woningen

Heb je vermogen en kinderen? Als je van plan bent om in de toekomst een belastingvrije schenking te doen aan je kind voor het kopen van een woning dan moet je er snel bij zijn. Het kabinet heeft stappen genomen om de belastingvrije schenking met ingang van komend jaar al te verlagen. Daarna is het de bedoeling dat per 1 januari 2024 deze vorm van belastingvrije schenking helemaal verdwijnt. Overigens is dit type schenking niet alleen voorbehouden aan ouders, want iedereen mag starters tot 40 jaar op deze manier een belastingvrije schenking doen toekomen.

Situatie per 1 januari 2023

Als je als ondernemer door de jaren heen vermogen hebt opgebouwd en je van plan was om een deel belastingvrij te schenken voor de aankoop van een woning dan is dat volgend jaar een aanzienlijk lager bedrag. Op dit moment is het zo dat je nog € 106.671 aan een starter op de woningmarkt mag schenken zonder dat de ontvanger belasting betaalt. In 2023 daalt dat bedrag fors naar een grens van € 27.231.

Eenmalige belastingvrije schenking

Het bedrag van de belastingvrije schenking in 2023 voor de aankoop van een woning wordt gelijkgetrokken met het reguliere schenkingsbedrag dat je als ouder eenmalig belastingvrij mag doen. Het is vanaf 2023 niet meer mogelijk om van beide opties gebruik te maken. Het wordt dus een situatie, waarin je als ouder de keuze kan maken om het bedrag ter vrije besteding te schenken of ter aankoop van een woning.

Ongelijkheid beperken

Een reden dat het hoge bedrag als belastingvrije schenking weer verdwijnt, betreft het beperken van de ongelijkheid. Bovendien heeft de invoering van de belastingvrije schenking voor de aankoop van een woning een bijdrage geleverd aan de stijging van de huizenprijzen. Starters kregen namelijk de mogelijkheid om met meer geld de woningmarkt te betreden als er sprake was van een belastingvrije schenking van meer dan een ton. Heb je op dit moment vermogen dat je aan je kinderen als starters op de woningmarkt wilt schenken dan is het dus slim om dat voor het einde van het jaar te regelen.

Mijnzzp.nl