Team Mijnzzp

Oud vliegtuig

Uit een onderzoek, gehouden door Deloitte, blijkt dat kinderen goed moeten nadenken over mogelijke opleidingen, omdat veel banen in de toekomst gaan verdwijnen of overgenomen worden door robots. Dit blijkt allemaal uit een data-analyse van Deloitte. Deloitte geeft dan ook van een krachtig signaal aan studenten, ouders, onderwijsinstellingen en beleidsmakers. Ook moet er volgens Deloitte flink meer geïnvesteerd worden in het opleidingsniveau van onze kinderen om de arbeidskansen te vergroten en te behouden. Maar de belangrijkste boodschap uit het onderzoek is dat aankomende studenten goed moeten nadenken over welke opleiding ze precies willen gaan volgen.

Uit het onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat een baan in de detailhandel en als secretaresse geen echt toekomstperspectief meer zal bieden. Een lerarenopleiding of een opleiding richting de ICT blijkt wel toekomst bestendig te zijn. Van alle Mbo-scholieren die momenteel een opleiding volgen blijkt 42,3 procent een mogelijke opleiding te volgen voor een baan die in de toekomst wellicht niet meer bestaat. Voor Hbo-studenten betreft dit 19,3 procent. Wo-studenten komen er met 10,4 procent het beste mee af. Vooral Mbo-scholieren moeten dus goed nadenken over welke opleiding ze precies gaan volgen, omdat de kans op geen baan relatief groot is.

Leren is de kennis van de toekomst

Uit dit toch wel verrassende onderzoek blijkt maar eens dat het volgen van een juiste opleiding belangrijk is voor toekomstige werknemers. Hoe hoger de opleiding en hoe technischer deze is, hoe beter de toekomstverwachtingen zullen zijn. Een baan als secretaresse bestaat over een paar jaar misschien niet meer. Ook boekhouders en accounts moeten slimmer gaan werken om meer toekomst bestendig te zijn.

Mijnzzp.nl