Team Mijnzzp

Stagiair aannemen

Soms heb je het als zzp’er zo druk, dat je wel een paar extra handjes kunt gebruiken. Wist je dat je als zzp’er ook een stagiair kunt inhuren? In dit artikel vertellen we je waar je als zzp’er op moet letten bij het aannemen van een stagiair.

Een stagiair is een scholier of student, die tijdelijk bij een bedrijf gaat werken om werkervaring op te doen. Een stage duurt meestal drie tot zes maanden en maximaal een jaar. Een stagiair aannemen heeft zowel voor- als nadelen.

De voordelen van een stagiair

Een stagiair is een stuk goedkoper dan een gemiddelde arbeidskracht. Je bepaalt zelf of, en zo ja hoe hoog de stagevergoeding is. Het is wel gebruikelijk om je stagiair een stagevergoeding te betalen. Het kan je zelfs vanuit de opleiding van de stagiair worden verplicht.

Stagevergoeding

De gemiddelde stagevergoeding voor een mbo-student is € 227,- bruto per maand. Voor een hbo-student met een meewerkstage ligt de gemiddelde stagevergoeding tussen de € 136,- en € 227,- bruto per maand. Voor een afstudeerstage is dit gemiddeld tussen de € 227,- en € 454, bruto per maand. Deze vergoeding ben je ook kwijt voor een wo-student.

Nieuwe kennis en inzichten

Een stagiair volgt een opleiding en kan nieuwe kennis en inzichten brengen. Het kan zelfs leerzaam zijn, doordat je op deze manier zelf ook nieuwe kennis opdoet en misschien wel op een andere en wellicht betere manier gaat werken. Stagiaires kunnen je werk uit handen nemen, waar je zelf niet aan toe komt of geen tijd voor hebt. Bij wederzijdse tevredenheid kan de stageplek zelfs leiden tot een vaste arbeidsplaats, waar zowel jij als de stagiair baat bij hebben.

De nadelen van een stagiair

Als je een stagiair in dienst neemt, moet je zorgen dat je gedurende de hele stageperiode voldoende, volwaardig werk voor hem of haar hebt. Doordat de stagiair nieuw is en alles nog moet leren, kan hij of zij niet hetzelfde werk in dezelfde tijd doen als een volwaardige arbeidskracht. Dit mag je ook niet van je stagiair verwachten. Je zult hem of haar intensief moeten begeleiden, vooral in de eerste weken. Bedenk goed voor jezelf of je dit kunt en wilt doen.

Regels voor het aannemen van een stagiair

Er geldt een aantal regels voor het aannemen van een stagiair. Als je een stagiair van het vmbo of het mbo wilt inhuren, moet je bedrijf een erkend leerbedrijf zijn. Deze erkenning moet je aanvragen bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Voor een hbo of wo student hoef je dit niet te doen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Om te voorkomen dat je opdraait voor de kosten van financiële, materiële of letselschade, die je stagiair bij je opdrachtgevers of klanten veroorzaakt, moet je een aansprakelijkheidsverzekering voor je stagiair regelen. Je kunt ook zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en je stagiair hierin opnemen.

Wil je een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Dit kun je doen bij banken en verzekeraars. Zo is er bijvoorbeeld de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering van Knab.

Als je je stagiair een stagevergoeding betaalt, is hij of zij verzekerd binnen de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de ziektewet. Je betaalt hierover geen premies voor de werknemersverzekering. Je hoeft ook geen stagevergoeding te betalen als je stagiair ziek wordt.

De stageovereenkomst

Als je een stagiair aanneemt moet je een stageovereenkomst afsluiten. Hierin moet het volgende komen te staan:

  • Je eigen bedrijfsgegevens en de gegevens van het opleidingsinstituut van je stagiair;
  • De namen van de aanspreekpunten binnen je bedrijf en de opleiding;
  • De leerdoelen, werkzaamheden en invulling van de begeleiding van de stagiair;
  • De duur van de stageperiode en het aantal uren per week;
  • De hoogte van de stagevergoeding;
  • De regels waaraan de stagiair zich moet houden;
  • Op welke gronden de stage kan worden beëindigd;
  • Hoe het zit met de aansprakelijkheid.

Wel of geen stagiair?

Denk goed na voordat je een stagiair inhuurt. De begeleiding kost (veel) tijd en je moet veel dingen regelen. Een stagiair kan wel echt een aanvulling zijn op je bedrijf. We wensen je veel succes bij het vinden van de ideale stagiair.

In samenwerking met Knab.nl

Mijnzzp.nl