Team Mijnzzp

Bureau

Ook als zzp-er kunnen algemene voorwaarden belangrijk zijn, als je diensten levert of producten verkoopt. Andere benamingen voor algemene voorwaarden zijn ook wel leveringsvoorwaarden, reparatievoorwaarden, garantiebepaling of bijvoorbeeld bezorgvoorwaarden. Het maakt verder niet uit hoe de algemene voorwaarden precies genoemd worden, omdat deze verschillende benamingen allemaal gezien worden als “de algemene voorwaarden”. Belangrijk om te weten is dat er geen rare, onduidelijke of onredelijke zaken in de algemene voorwaarden opgenomen mogen worden.

Wat is het voordeel van algemene voorwaarden

Het opstellen van algemene voorwaarden kent verschillende voordelen, zoals het niet steeds hoeven te onderhandelen over verschillende voorwaarden zoals de betalingsvoorwaarden, de leveringsvoorwaarden en de garantiebepalingen. Het niet steeds opnieuw hoeven te onderhandelen bij iedere klant zal de ondernemer veel tijd schelen.

Ook kan er opgenomen worden welke stappen er doorlopen moeten worden mocht er onverhoopt toch een conflict ontstaan. Op deze manier weet de klant precies waar deze aan toe is wanneer deze de algemene voorwaarden heeft gezien. In het kort kunnen we stellen dat in de algemene voorwaarden de wederzijdse rechten en plichten vastgeld zijn waar beide partijen zich aan moeten houden.

Hoe moet de klant algemene voorwaarden ontvangen

  • Algemene voorwaarden kunnen ter hand gesteld worden (geven)
  • Algemene voorwaarden kunnen op voorhand opgestuurd worden (post of digitaal)
  • Algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen op een website
  • Algemene voorwaarden kunnen opgenomen worden in een offerte
  • Algemene voorwaarden kunnen in een winkel of kroeg op een bord staan

De Nederlandse wet is heel duidelijk over algemene voorwaarden. Om deel uit te kunnen maken van de overeenkomst moet klip en klaar duidelijk zijn dat algemene voorwaarden overhandigd zijn aan de ontvanger. Dit bekent dat er een handtekening moet zijn of dat er op een andere manier bewijs is dat de algemene voorwaarden voldoende kenbaar zijn gemaakt. Het alleen vermelden van de algemene voorwaarden op een factuur is bijvoorbeeld niet voldoende omdat de deal dan al rond is.

Ben ik verplicht om algemene voorwaarden op te stellen

Nee, het is niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen maar wel raadzaam. Daarnaast bestaan er bepaalde branches en beroepsverenigingen die verplicht stellen dat de ondernemer gebruik maakt van algemene voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan de Consumentenbond, die met verschillende branches en beroepsverenwegingen samen werkt om algemene voorwaarden op te stellen.

Waarom algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank of Kamer van Koophandel

Het deponeren van algemene voorwaarden bij de rechtbank of Kamer van Koophandel heeft als grote voordeel dat een cliënt nooit kan beweren dat deze tussentijds zijn aangepast zonder zijn medeweten. Daarnaast kan een cliënt altijd de algemene voorwaarden opvragen wanneer de ondernemer deze zelf niet kan leveren.

Onredelijke algemene voorwaarden

Er bestaat een zogenaamde zwarte en grijze lijst met algemene voorwaarden. Deze zwarte en grijze lijst noemt men ook wel eens verboden of verdachte bedingen, die opgenomen kunnen zijn in de algemene voorwaarden. Wanneer er verboden of verdachte bedingen opgenomen zijn in de algemene voorwaarden betekent dit niet automatisch dat de algemene voorwaarden ongeldig zijn, maar wel dat de cliënt zeer sterk zal staan mocht het tot een juridische procedure komen. Wie zelf algemene voorwaarden wenst te gebruiken doet er verstandig aan te informeren bij een passende branchevereniging of deze te laten opstellen door een jurist.

Mijnzzp.nl